Megküzdési képesség fejlesztése (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

 

Megküzdési képesség fejlesztése (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2019.02.05

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2024.02.05

Alapítási engedély szám 12/18/2019

Alapítási engedély nyilvántartási száma: A/9378/2019

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a fiatalok megküzdési képességének fejlesztésére. A résztvevők megismerkednek a megoldásközpontú szemlélettel, mely nem a problémákra helyezi a hangsúlyt. A gyakorlatok során megélt tapasztalatokból vonják le a tanulságokat, megismerik megküzdési stratégiáikat, ezáltal bővítik a fiatalok problémamegoldását fejlesztő eszköztárukat. A résztvevők megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, és ismerjék fel azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a problémák leküzdéséhez, hogy a fiatalokkal felismertessék, milyen erősségeik vannak, amelyekre támaszkodhatnak. A társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszerek elsajátításával személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük.

A továbbképzés elméleti részében (4 óra) a témához kapcsolódó alapismeretekről hallhatnak, a fiatalok reziliencia képességének fejlesztését segítő eszközökre koncentrálva. Képessé válnak a fiatalok infokommunikációs szocializációjából eredő különbségek megértésére, megismerkednek a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos információkat kapnak, amelyeket csoportfeladatok és szituációs játékok erősítenek meg. A gyakorlati foglalkozások (26 óra) célja, hogy alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, és a megküzdési képesség fejlesztését integrálni tudják tanítási gyakorlatukba.

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők a fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. Ismerkedjenek meg a megoldásköz-pontú szemlélettel, mely nem a problémákra, hanem a megoldásokra helyezi a hangsúlyt. Legyenek tisztában a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerekkel és a konstruktív pedagógia módszertani alapjaival.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Ismerjék fel és tudják mobilizálni a személyiségükben rejlő és szociális erőforrásokat, ezáltal fejlődjenek megküzdési képességeik.

A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak. A továbbképzés során bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket is sajátítsanak el a pedagógusok, hogy a megküzdési képesség fejlesztését integrálni tudják nevelési gyakorlatukba. Ismerkedjenek meg a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Z generációs fiatalok reziliencia képességét fejlesztő részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre megfelelt minősítést kap. Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap. A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a résztvevőket.

Az előírt tartalmi követelmények: 

  • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési tevékenysége során.
  • Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei, erősíthető rezilienciája.
  • Ismerjen és legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket.
  • Ismerje meg a megoldásközpontú szemléletet. Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
  • Ismerje az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjait a Z generációba tartozó fiataloknál, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
  • Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyeket beépíthet a pedagógiai folyamatba.
  • Ismerje a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzés és a megküzdési képesség fejlesztésének integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.

1. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08.45

1. Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

csoportmunka (teljes csoport)

 

1 GY

08.45 – 09.30

2. Értékek és szükségletek

csoportmunka (teljes csoport)

prezentáció, páros munka, reflexió

0,5 E

0,5 GY

09.45 – 10.30

3. Problémamegoldó stratégiák, stílusok

prezentáció, csoportmunka (kiscsoport), reflexió

0,5 E

0,5 GY

10.30 – 11.15

4. A megoldásfókuszú megközelítés elmélete

prezentáció, gyarorlatorientált elmélet, reflexió

0,5 E

0,5 GY

11.15 – 12.00

5. Gondolkodj, érezz, cselekedj

páros munka, reflexió

 

1 GY

13.00 – 13.45

6. Problémamegoldó stratégiák és stressz

csoportmunka (teljes csoport)

 

1 GY

13:45 – 14:30

7. Együttműködési gyakorlatok

csoportmunka (teljes csoport), reflexió

 

1 GY

14.45 – 15.30

8. Elméleti alapok

 

csoportmunka (kiscsoport), páros munka
csoportmunka (teljes csoport), reflexió

 

1 GY

15.30 – 16.15

9. Megküzdési stratégiák a mindennapokban

 

páros munka, reflexió (teljes csoport)

 

 

1 GY

16.15 – 17.00

10. Fordulópontok

 

páros munka, reflexió (teljes csoport)

 

1 GY

 

 

 

2. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

11. A siker

 

csoportmunka (kiscsoport), gyakorlatorientált elmélet, kisfilm feldolgozása, reflexió

 

1 GY

08.45 – 09.30

12. Megküzdési stratégiák különböző színtereken

 

páros munka, prezentáció

csoportmunka (teljes csoport), reflexió

0,5 E

0,5 GY

09.45 – 10.30

13. Az érzelmek szerepe

csoportmunka (kiscsoport), reflexió

 

1 GY

10.30 – 11.15

14. Gyakorlatok az érzelmek felismerésére, kezelésére, szabályozására és megértésére

csoportmunka (kiscsoport), kisfilm feldolgozása, reflexió

 

 

1 GY

11.15 – 12.00

15. Empátiafejlesztő gyakorlatok

csoportmunka (kis csoport), reflexió

 

1 GY

13.00 – 13.45

16. Gyakorlatok a személyközi interakciók definiálására és kommunikálására

csoportmunka (teljes csoport)
páros munka, reflexió

 

1 GY

13.45 – 14.30

17. A társas támogatás szerepe a problémamegoldásban

csoportmunka (teljes csoport)

 

1 GY

14.45 – 15.30

18. A segítségkérés és nyújtás lehetségessége és szükségessége

reflexió, csoportmunka (kiscsoport)

 

 

1 GY

15.30 – 16.15

19. Problémából konfliktusba - konfliktuskezelő stratégiák

 

páros munka, reflexió

 

1 GY

16.15 – 17.00

20. Megküzdés és segítés a pedagógiai munka során

prezentáció, csoportmunka (kiscsoport)

gyűjtőmunka, reflexió

0,5 E

0,5 GY

 

 

 

3. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

21. Értékek változása

csoportmunka (teljes csoport)

csoportmunka (kiscsoport), reflexió

 

1 GY

08.45 – 09.30

22. Az ön- és csoportismeret szerepe a megküzdési folyamatban

csoportmunka (teljes csoport), egyéni munka

prezentáció, reflexió

0,5 E

0,5 GY

09.45 – 10.30

23. A szülő-gyerek kapcsolat megjelenése az iskolai megküzdési stratégiákban

egyéni munka, páros munka, reflexió

 

1 GY

10.30 – 11.15

24. Jellemző konfliktusforrások az iskolában

prezentáció, csoportmunka (kiscsoport), reflexió

0,5 E

0,5 GY

11.15 – 12.00

25. Agressziókezelés, krízisek

prezentáció, csoportmunka (kiscsoport), reflexió

0,5 E

0,5 GY

13.00 – 13.45

26. Erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, resztoratív szemlélet az osztályteremben

 

gyakorlatorientált elmélet

páros munka, reflexió

 

1 GY

13.45 – 14.30

27. Megküzdés és kiégés

 

csoportmunka (kiscsoport), reflexió

 

1 GY

14.45 – 15.30

28. Az én filmem főszereplője én vagyok 1.

 

csoportmunka (kiscsoport), brain storming
forgatókönyvírás, prezentáció

 

1 GY

15.30 – 16.15

29. Az én filmem főszereplője én vagyok 2.

prezentáció, reflexió, egyéni munka

 

1 GY

16.15 – 17.00

30. Összegzés, visszatekintés

reflexió a teljes csoporttal

résztvevői elégedettségi kérdőív

 

1 GY

 

IC by THEME