Érzelmi intelligencia fejlesztése (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

 

Érzelmi intelligencia fejlesztése (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2021.07.01.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2026.07.01.

Alapítási engedély szám: 350/10/2020

Alapítási engedély nyilvántartási száma:

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A tréning során a résztvevők megismerik az érzelmi intelligencia fejlesztési területeit és módszereit, hogy segítséget tudjanak nyújtani mindennapi munkájuk során a gyermekeknek, fiataloknak érzelmi állapotaik megértésében, kifejezésében, és szabályozásában.

A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, áttekintik az eltérő generációk gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait. Megismerik az Alfa és Z-generációs fiatalok információ feldolgozásának és viselkedésének jellemzőit, erősségeiket. Gyakorolják a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszereket, a konstruktív pedagógia alkalmazási lehetőségeit az Alfa és a Z generáció nevelésében.

A személyiség tipológia segítségével fel tudják ismerni, milyen értékek, belső szükségletek határozhatják meg az egyén viselkedését. A tapasztalati tanulás során olyan motiváló módszereket sajátítanak el, amelyekkel fejleszthetik a gyermekek, fiatalok éntudatosságát, önreflexió, önmenedzselés és önmotiváció képességét.

A továbbképzés során a résztvevők megismerkednek a művészetpedagógia lehetőségeivel, mert a művészeti tevékenység fejleszti a személyiségét, lehetőséget teremt az önkifejezésre, erős érzelmi hatást kelt, amelyen keresztül a nehezen kezelhető problémák is felszínre kerülnek, és új viselkedésminták alakulhatnak ki.

A társas támogatás képességét célzó módszereket ismernek meg. A társas tudatosság és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereit saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, assszociációs és improvizációs feladatok során sajátítják el.

Megismerkednek a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel és a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos fejlesztési lehetőségekkel.

A résztvevők megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a személyes és társas kompetenciák fejlesztéséhez, konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Hatékony módszereket sajátítanak el a fiatalok szociális kompetenciáinak és érzelmi intelligenciájának fejlesztésére, képessé válnak az érzelmi intelligencia fejlesztésének integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatukba.

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az érzelmi intelligencia fejlesztési területeit és módszereit, hogy segítséget tudjanak nyújtani mindennapi munkájuk során a gyermekeknek, fiataloknak érzelmi állapotaik megismerésében, megértésében, kifejezésében, és szabályozásában. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak.

A személyiség tipológia segítségével legyenek képesen felismerni, milyen értékek határozhatják meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek. Tapasztalati tanulás során sajátítsanak el olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik a gyermekek, fiatalok éntudatosságát, önreflexió, önmenedzselés és önmotiváció képességét.

A továbbképzés további célja a társas tudatosság és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereinek megismerése saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, assszociációs és improvizációs feladatok során. Sajátítsanak el a társas támogatás fejlesztését célzó módszereket.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők, legyenek tisztában a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerekkel és a konstruktív pedagógia módszertani alapjaival.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a személyes és társas kompetenciák fejlesztéséhez, konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Ismerkedjenek meg hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthető a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei, érzelmi intelligenciája, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő részt vesz a 30 kontakt óra 100%-án. Ezen kívül reflexiós levél beadása szükséges a továbbképzést követő 15 napon belül. Terjedeleme min. 2 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal).

Az előírt tartalmi követelmények: 

  • Ismerje az érzelmi intelligencia fejlesztési területeit, az érzelmi intelligenciát meghatározó tényezőket. Legyen képes ezek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására.
  • Ismerje az Alfa és a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket.
  • Legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető az Alfa és a Z generációs fiatalok éntudatossága, önreflexiója, önmenedzselése, önmotivációja és önérvényesítési képessége.
  • Ismerje a társas tudatosság és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereit.
  • Legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszereket.
  • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési tevékenysége során.
  • Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
  • Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
  • Ismerje a szabálykövetéshez, együttműködéshez szükséges személyes és szociális kompetenciákat, és tudjon módszereket a fejlesztésükre.
  • Legyen képes az érzelmi intelligencia fejlesztésének integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.

 

Tematika

 

1. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08.45

1.    Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése, csoportszabályok

csoportmunka (teljes csoport)

 

1 GY

08.45 – 09.30

2.    Szükségletek és értékek, értékrendek változása

plenáris előadás, prezentáció

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

kooperatív technikák

0,5 E

0,5 GY

09.45 – 10.30

3.    Generációelméletek, generációk gondolkodása

egyéni munka

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

plenáris előadás, prezentáció

0,5 E

0,5 GY

10.30 – 11.15

4.    Elméleti alapok

csoportmunka (kiscsoport) kooperatív technikák

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

11.15 – 12.00

5.    Az érzelmek szerepe a mindennapokban, érzelmek felismerése, megértése, szabályozása és kifejezése

páros munka, reflexió

csoportmunka (teljes csoport)

 

1 GY

13.00 – 13.45

6.    Az önismeret szerepe az érzelmek szabályozásában

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

egyéni munka

 

1 GY

13:45 – 14:30

7.    Éntudatosság, önreflexió, érzelmek kommunikálása, én-üzenetek

Lelki immunrendszer (coping és elhárító mechanizmusok)

csoportmunka (kiscsoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

egyéni munka

 

1 GY

14.45 – 15.30

8.    Önmenedzselés, önmotiváció

páros munka
csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

15.30 – 16.15

9.    Az érzelmi állapotok hatása a gondolkodásra

páros munka

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

16.15 – 17.00

10.  Iskolai, osztálytermi lehetőségek (pl. művészetpedagógia, élménypedagógia) az érzelmi működés fejlesztésében

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

egyéni munka

 

1 GY

 

 

 

 

 


2. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

11.  Társas tudatosság, csoportismeret

plenáris előadás, prezentáció

csoportmunka (teljes csoport)

szituációs feladat

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

0,5 E

0,5 GY

08.45 – 09.30

12.  Kérdezéstechnika

gyakorlatorientált elmélet

csoportmunka (kis csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

09.45 – 10.30

13.  Hatékony kommunikáció

páros munka

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

10.30 – 11.15

14.  Verbális és nonverbális jelzések értelmezése

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

páros munka

 

1 GY

11.15 – 12.00

15.  Gyakorlatok a személyközi interakciók definiálására és kommunikálására

csoportmunka (teljes csoport)

páros munka

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

13.00 – 13.45

16.  Kapcsolatmenedzsment

egyéni munka

páros munka

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

13.45 – 14.30

17.  Hogyan működik a közösség nyomás alatt, befolyásolás, alkalmazkodás, ellenállás

gyakorlatorientált elmélet

csoportmunka (kiscsoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

encounter gyakorlat

gyűjtőmunka feldolgozása

 

1 GY

14.45 – 15.30

18.  Társadalmi szerepek, szociális helyzetgyakorlatok és improvizációs feladatok

csoportmunka (teljes csoport)

szociális helyzetgyakorlatok

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

egyéni munka

 

1 GY

15.30 – 16.15

19.  Empátia- és tolerannciafejlesztő gyakorlatok

csoportmunka (kis csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

csoportmunka (teljes csoport)

egyéni munka

 

1 GY

16.15 – 17.00

20.  Együttműködési gyakorlatok

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

 

 

 

 


3. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

21.  A magabiztosság verbális és nonverbális jellemzői, a hatékony kommunikáció ismérvei

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

08.45 – 09.30

22.  Hitelesség, kongruens és nem kongruens üzenet

csoportmunka (kis csoport)

prezentáció

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

09.45 – 10.30

23.  Érzelmek szabályozása

kisfilm feldolgozása

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

saját tapasztalatok

csoportmunka (kis csoport)

imaginációs gyakolat (teljes csoport)

 

1 GY

10.30 – 11.15

24.  Pszichológiai trükkök

Hogyan gyakoroljunk hatást mások érzelmeire?

csoportmunka (kis csoport)

prezentáció

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

11.15 – 12.00

25.  Visszajelzés és bevonás

gyakorlatorientált elmélet

csoportmunka (kis csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

páros munka

esetismertetések

 

1 GY

13.00 – 13.45

26.  A társas támogatás szerepe a problémamegoldásban

csoportmunka (kis csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

13.45 – 14.30

27.  A segítségkérés és -nyújtás lehetségessége és szükségessége

gyakorlatorientált elmélet

csoportmunka (kis csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

egyéni munka

 

1 GY

14.45 – 15.30

28.  Agressziókezelés, krízisek, felelősségvállalás

plenáris előadás, prezentáció

csoportmunka (két csoport)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

 

1 GY

15.30 – 16.15

29.  Erőforrások, fordulópontok, a siker

csoportmunka (kis csoport)

csoportmunka (teljes csoport)

kisfilm feldolgozása

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés

imaginációs gyakolat (teljes csoport)

 

1 GY

16.15 – 17.00

30.  Összegzés, visszatekintés, zárás

az elvárások teljesülése (ablak módszerrel)

reflexió (teljes csoport)

plenáris megbeszélés, visszajelzések

 

1 GY

 

 

 

IC by THEME