A szervezet bemutatása

Alapadatok

 

A Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület a Csongrád Megyei Bíróságon 2013.12.31-én bejegyzett egyesület.

 

Bírósági nyilvántartásba vétel bejegyző végzésének száma: 11.Pk.60.085.2013./4

Bírósági nyilvántartási szám: 3017.

Székhely: 6724 Szeged, Makkos-erdő sor 36.

Adószám: 18522093-1-06

Bankszámla szám: Takarékbank Zrt. 18203514-06021650-40010010

 

A szervezet bemutatása

 

A Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, valamint oktatási céllal alakult egyesület. Célunk a társadalom tagjainak védelme a bűnözéssel szemben, az áldozattá és elkövetővé válás kockázatának csökkentése. A bűnmegelőzés hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. Megalakulásunkat több éves előkészítő munka és felkészülés alapozta meg. Partneri kapcsolatban állunk a rendvédelmi szervekkel, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, valamint nevelési-oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel.

A Bűnmegelőzési Központ célja a társadalom tagjainak védelme a bűnözéssel szemben. E tevékenység során a Bűnmegelőzési Központ részben a bűnalkalmak, az áldozattá és elkövetővé válás kockázatának csökkentését tűzte ki alapvető feladatául.

·         Mindkét alapvető célja tekintetében alkalmazza és fejleszti az állam- és jogtudományok, a kriminológia, a pszichológia, a szociológia és más társadalomtudományok (a bűnmegelőzési tudományos ismeretanyag) bűnözésre, a bűnözés összefüggéseire, a bűn megelőzésére vonatkozó ismeretanyagát, eredményeit.

·         Tevékenysége keretében felkutatja és megszólítja azon elméleti kutatókat, és gyakorlati szakembereket (pedagógusok, jogászok, rendvédelmi szervek alkalmazottai), akik a bűnmegelőzési tudományos ismeretanyag fejlesztéséhez, kialakításához, továbbfejlesztéséhez megfelelő ismeretekkel és elhivatottsággal rendelkeznek.

·         Támogatja a bűnmegelőzési tudományos ismeretanyag fejlesztését, publikálását és az egész társadalom számra közkinccsé tételét.

 

Közhasznú tevékenységek

·         A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése.

·         A rendezett családi viszonyok védelme különös jelentőséggel bír a testi, a szellemi és a lelki egészség megóvása.

·         Az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag az alap- és középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya.

·         Az állam ösztönzi a család és a gyermeknevelés értékét közvetítő műsorok, médiatartalmak bemutatását.

·         Köznevelési feladatok, különösen: általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

·         A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.

·         Sport és ifjúsági ügyek.

·         A közbiztonság javítására irányuló tevékenység, valamint a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok.

·         A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával.

 

 

 

A Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, valamint oktatási céllal alakult egyesület. Célunk a társadalom tagjainak védelme a bűnözéssel szemben, az áldozattá és elkövetővé válás kockázatának csökkentése. A bűnmegelőzés hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. Megalakulásunkat több éves előkészítő munka és felkészülés alapozta meg. Partneri kapcsolatban állunk a rendvédelmi szervekkel, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, valamint nevelési-oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel.

A Bűnmegelőzési Központ célja a társadalom tagjainak védelme a bűnözéssel szemben. E tevékenység során a Bűnmegelőzési Központ részben a bűnalkalmak, az áldozattá és elkövetővé válás kockázatának csökkentését tűzte ki alapvető feladatául.

·         Mindkét alapvető célja tekintetében alkalmazza és fejleszti az állam- és jogtudományok, a kriminológia, a pszichológia, a szociológia és más társadalomtudományok (a bűnmegelőzési tudományos ismeretanyag) bűnözésre, a bűnözés összefüggéseire, a bűn megelőzésére vonatkozó ismeretanyagát, eredményeit.

·         Tevékenysége keretében felkutatja és megszólítja azon elméleti kutatókat, és gyakorlati szakembereket (pedagógusok, jogászok, rendvédelmi szervek alkalmazottai), akik a bűnmegelőzési tudományos ismeretanyag fejlesztéséhez, kialakításához, továbbfejlesztéséhez megfelelő ismeretekkel és elhivatottsággal rendelkeznek.

·         Támogatja a bűnmegelőzési tudományos ismeretanyag fejlesztését, publikálását és az egész társadalom számra közkinccsé tételét.

 

Közhasznú tevékenységek

·         A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése.

·         A rendezett családi viszonyok védelme különös jelentőséggel bír a testi, a szellemi és a lelki egészség megóvása.

·         Az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag az alap- és középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya.

·         Az állam ösztönzi a család és a gyermeknevelés értékét közvetítő műsorok, médiatartalmak bemutatását.

·         Köznevelési feladatok, különösen: általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

·         A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.

·         Sport és ifjúsági ügyek.

·         A közbiztonság javítására irányuló tevékenység, valamint a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok.

·         A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával.

 

 

IC by THEME