Reszocializáció

A kérdés:

"Mi a reszocializáció?"

 

A "reszocializáció" kifejezés többféle értelemben használható. Általános értelemben valamilyen rendellenes magatartású személy társadalomba való visszaillesztését jelenti, mint például alkoholisták, drogfogyasztók vagy bűnözők esetében​. [Forrás] Ebben az összefüggésben a reszocializáció gyakran a büntetőjogi rendszerrel és a társadalmi reintegrációval kapcsolatos. [Forrás]

A reszocializáció másik megközelítése szerint a folyamat magában foglalhatja egy személy értékrendjének, hiedelmeinek és viselkedésének változásait. Ez kiterjedhet azokra az emberekre is, akiket soha nem szocializáltak megfelelően, mint például az elvadult vagy súlyosan bántalmazott gyermekek, vagy azok, akik hosszú ideig társadalmilag izolált körülmények között éltek, például magánzárkában lévő rabok​. [Forrás] A reszocializáció ilyen formája magában foglalhatja új normák, értékek és gyakorlatok elsajátítását, amelyek elősegítik a társadalmi szerepek közötti átmenetet, és lehet önkéntes vagy akaratlan.

Továbbá, a reszocializáció folyamata olyan totális intézményekben is zajlik, mint a börtönök vagy a katonaság, ahol az egyén teljesen elmerül egy olyan környezetben, ami az élet minden aspektusát irányítja. Ebben az esetben a reszocializáció az identitás és függetlenség lerombolásával és egy új személyiség vagy öntudat felépítésével kapcsolatos​. [Forrás] 

Összefoglalva, a reszocializáció többféle értelemben is használható, attól függően, hogy milyen kontextusban és célból alkalmazzák.

 

 

Szedd szét csoportokra, hogy melyik csoport - mit ért reszocializáció alatt! Gyűjtsd ki, hogy kik és milyen munkakörök használják az egyes értelmezéseit ennek a kifejezésnek? Ha találsz forrásokat, adj meg linkeket a forrásokhoz!

 

A "reszocializáció" kifejezés különböző csoportok és szakmák által eltérő módon értelmezhető, és különféle kontextusokban használják.
A kifejezés jelentése jelentősen változhat a kontextustól függően.
Itt van néhány példa a különböző csoportokra és a reszocializáció általuk használt értelmezéseire:


1.    Büntetőjogi Szakértők és Börtönrendszerek: Büntetőjogi kontextusban a reszocializáció a börtönben lévő személyek társadalomba való visszaillesztését jelenti. Ez magában foglalhatja a büntetett előéletű személyek rehabilitációját, pszichológiai segítséget, képzést, és a társadalomba való sikeres visszaintegrálást, új munkahely megtalálását, új szokások kialakítását, és a társadalmi kapcsolatok megerősítését​. [Forrás]

2.    Szociális Munkások és Gyermekvédelmi Szakemberek: A gyermekvédelmi területen a reszocializáció a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő vagy kiszakadt személyek, mint például elvadult vagy súlyosan bántalmazott gyermekek társadalomba való visszavezetését és beillesztését jelenti.

3.    Oktatók és Nevelők: Az oktatásban a reszocializáció a tanulók szociális készségeinek fejlesztését és a társadalmi normákhoz való alkalmazkodást jelentheti, különösen azokban az esetekben, ahol a tanulóknak nehézségei vannak a társadalmi interakciókban.

4.    Egészségügyi Szakemberek: Egészségügyi kontextusban, különösen a pszichiátriai és mentális egészségügyi területeken, a reszocializáció a betegek társadalomba való visszaillesztését és a társadalmi funkciókhoz való alkalmazkodását jelentheti.

5.    Teljes Intézmények (pl. Börtönök, Katonai Kiképzőtáborok): A teljes intézményekben a reszocializáció az egyéni identitás és függetlenség lerombolását és egy új személyiség vagy öntudat felépítését jelenti. A teljes intézmények célja a reszocializáció, hogy egy egyén és/vagy embercsoport élet- és létmódját teljesen megváltoztassa​. [Forrás]

A reszocializáció tehát számos különböző kontextusban használatos, és a fenti csoportok mindegyike eltérő módon alkalmazza ezt a fogalmat.

 

IC by THEME