Zöld járőr Képzési tájékoztató

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

 

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2018.09.10.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2023.09.10.

Alapítási engedély szám: 9/243/2018

Alapítási engedély nyilvántartási száma: A/9222/2018

Adatszolgáltatás nyilvántartási szám: D/4079/2018

 

A továbbképzés célja: 

A Zöld járőr a Szegedi Vadaspark általános iskolás diákok számára kifejlesztett környezet-tudatosságra és a fenntarthatóságra nevelő programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Zöld járőr programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse fenntarthatóságra nevelő foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköreiben a kiemelten fenyegető problémákkal. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. A résztvevők ismerkedjenek meg a fenntarthatóságra nevelés körébe tartozói alapfogalmakkal, a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, alkalmazása azonban speciális ismereteket igényel. A Zöld járőr a Szegedi Vadaspark általános iskolás diákok számára kifejlesztett környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Zöld járőr programot, és ennek segítségével képesek legyenek környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására, a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatukba. A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére, megismerkednek a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköreiben a kiemelten fenyegető problémákkal. A résztvevők megismerkednek a fenntarthatóságra nevelés körébe tartozói alapfogalmakkal, a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel. A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítanak el. Megismerik az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket. A továbbképzés elméleti részében (6 óra) a fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjainak megismerése után az állatvédelem, a természetvédelem és a környezettudatos magatartásra nevelés témaköreiben hallhatnak előadásokat. A továbbképzés gyakorlati részében 14 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket. Motivációs foglalkozásokon vesznek részt, saját élményű tapasztalatokat szerezhetnek, valamint szemléletformáló gyakorlatokat végeznek a Zöld járőr témakörökhöz kapcsolódóan.

A továbbképzés során a Szegedi Vadaspark szakértői által kifejlesztett, kipróbált tananyag segíti a résztvevőket.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Zöld járőr témakörökre épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

 • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelési tevékenysége során.
 • Ismerje az órák megtartásához szükséges alapfogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
 • Ismerje a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés körében feldolgozható témaköröket, és legyen képes az ezek átadására alkalmas módszerek alkalmazására.
 • Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a kiemelten jellemző problémákkal kapcsolatos információkat.
 • Legyen képes a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
 • Legyen képes környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelésre nevelő foglalkozásokat tartani.
 • Legyen képes csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani.
 • Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
 • Ismerjen módszereket, eszközöket és kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.


 

1. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Elmélet

Gyakorlat

1.       Bevezetés

08.00 – 08.45

1.1    Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

nincs

1 óra

2.       A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

08.45 – 09.30

2.1 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

0,5 óra

0,5 óra

09.45 – 10.30

2.2 A zoopedagógia szakmai és módszertani alapja

0,5 óra

0,5 óra

10.30 – 11.15

2.3 Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai

0,5 óra

0,5 óra

11.15 – 12.00

2.4 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

2.5 A zöld járőr program bemutatása, működése, témái

1 óra

nincs

3.       Állatvédelem

13:45 – 14:30

3.1  Állatetetés- és gondozás szakavatott segítségével (zsiráf és/vagy alpaka)

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

3.2  Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - gazdasági haszonállatok

0,5 óra

0,5 óra

15.30 – 16.15

3.3  Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - kedvtelésből tartott állatok

0,5 óra

0,5 óra

16.15 – 17.00

3.4  Az állati jogok, az állattartás különleges területei

0,5 óra

0,5 óra

 

 

 

2. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Elmélet

Gyakorlat

4.       Természetvédelem

08.00 – 08:45

4.1  Barátkozás „nemszeretem” állatokkal

nincs

1 óra

08.45 – 09.30

4.2  Globális szintű természetkárosítás és annak következményei a gazdasági haszonszerzés céljából

0,5 óra

0,5 óra

09.45 – 10.30

4.3  A kereskedelem miatt veszélybe került növények és állatok védelme a nemzetközi szabályozásban (CITES)

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

4.4  Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása

0,5 óra

0,5 óra

5.       Környezetvédelem

11.15 – 12.00

5.1  Illegális hulladéklerakó feltérképezése

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

5.2  Az ember globális szintű természetpusztítása, környezetszennyezése és az éghajlatváltozás összefüggései

nincs

1 óra

13.45 – 14.30

5.3  A víz, a talaj és a levegő szennyezése és annak káros hatásai a természetre és az emberi egészségre

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

5.4  Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása

0,5 óra

0,5 óra

15.30 – 16.15

5.5 Városi környezetvédelem

nincs

1 óra

16.15 – 17.00

5.6 Graffiti történelem

0,5 óra

0,5 óra

 

 

3. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Elmélet

Gyakorlat

6.       Környezettudatos magatartásra nevelés

08.00 – 08:45

6.1 Megújuló energiaforrások

nincs

1 óra

08.45 – 09.30

6.2 Tudatos vásárlási szokások, kialakítása a családban és az iskolában

nincs

1 óra

09.45 – 10.30

6.3 Hulladék-elhelyezés és újrahasznosítás

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

6.4 Környezettudatos közlekedés a családban

nincs

1 óra

11.15 – 12.00

6.5 Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

6.6  Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban

nincs

1 óra

13.45 – 14.30

6.7  Természetvédelmi szervezetek

nincs

1 óra

7.       Összegzés

14.45 – 15.30

7.1 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai

nincs

1 óra

15.30 – 16.15

7.2 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai - multikulturális perspektívák

nincs

1 óra

16.15 – 17.00

7.3 Összegzés, visszatekintés

nincs

1 óra

 

Prevenciós médiatár kisfilmek:

 1. Reggeli rohanás
 2. Bajnok vagy elkövető
 3. Vakok és gyengén látók
 4. Az én demokráciám
 5. Illegális fakitermelés
 6. Szomszédság
 7. Házi kedvencek tartása
 8. Válaszúton
 9. Körforgás
 10. NBT Akták – Graffiti

 

Tananyag:

Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.)

 

IC by THEME