Zöld járőr képzési tematika részletes 2018

 

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

2018.

Tematika

 

      Munkaforma Taneszközök
    1. Bevezetés    
08.00 – 08.45 1. óra

1.1 Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése
A csoport sajátosságai alapján:
• Bemutatkozás
• Az elvárások megfogalmazása (Hoztam, vinném, elkerülném)
• Előzetes ismeretek, képességek, attitűdök felmérése.

• Jégtörő játékok

A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei.

   
    2. A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai    
08.45 – 09.30 2. óra

2.1 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

• A fenntartható fejlődés meghatározásai

• A pedagógus helye és szerepe a fenntarthatóságra nevelésben

A fenntartható fejlődés meghatározásai idézetek alapján

• idézetek

A fenntartható fejlődés meghatározásai

09.45 – 10.30 3. óra

2.2 A zoopedagógia szakmai és módszertani alapjai

• A zoopedagógia alapfeladatai és módszertena

A fenntarthatóságra/a fenntartható életmódra nevelés pedagógiai tartalma

(az egész életen át tartó tanulás, interdiszciplináris megközelítés)

A fenntarthatóságra/a fenntartható életmódra nevelésben meghatározó szerepet játszó készségek

A multikulturális perspektívák és az eltérő esélyek pedagógiai kezelése

• rendszerezés

• kooperatív technikák alkalmazásával történő feldolgozás (szakértői mozaik)

• tudáskártyák (alapfogalmak)
• Nagy Irén: Zoopedagógiai hasznoskönyv (Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 2010.)
10.30 – 11.15 4. óra

2.3 Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai

Az élménypedagógia története

Pszichilógiai háttér, fejlesztett készségek

Az élménypedagógia tanulási modellje

A tapasztalati tanulás előfeltételei

Az élménypedagógia megvalósulási formái, metaforikus élménypedagógia

Az élménypedagógiához kapcsolódó tartalmi elemek, mire alkalmas ez a módszer és mire nem

Az élménypedagógiás feladatok jellemzői

A nagyfeladatok működése

Biztonsági standard

• prezentáció

• megbeszélés (példák, tapasztalatok)

• Prezentáció

Az élménypedagógia

• Kispéter Andrea, Sövényházy Edit: Élménypedagógia (elektronikus tananyag, 2018.) 26-49. oldal

11.15 – 12.00 5. óra 2.4 A nagyfeladatok működése a gyakorlatban (Alcatraz)

• csoportmunka (teljes csoport)

• reflexió (teljes csoport)

• kordonszalag

• feladatleírás (Alcatraz)

13.00 – 13.45 6. óra

2.5 A zöld járőr program bemutatása, működése, témái

• A zöld járőr program előzményei

• A zöld járőr programban megjelenő témák

• A zöld járőr program működése (résztvevők, a pedagógusok szerepe)

• prezentáció

• Prezentáció

A zöld járőr program bemutatása

• Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.)

40-46. oldal

    3.             Állatvédelem    
13:45 – 14:30 7. óra

3.1 Állatetetés- és gondozás szakavatott segítségével (zsiráf és/vagy alpaka)

• Két állat etetése saját kézből

• Az állatokhoz való viszony és attitűd felmérése

Hogyan a közelít az állathoz, milyen célok motiválják, mennyire jelenik a másik élőlény tisztelete a viselkedésben?

• A pedagógiai transzfer, a példamutatás szerepe

• motivációs tevékenység (két csoportban)

• csoportmunka (két csoportban)

encounter gyakorlat, saját élmény feldolgozása megfigyelési szempontok alapján, a csoport véleményének ismertetése
• reflexió (teljes csoport)

• megfigyelési szempontok a csoport létszámának megfelelő példányszámban

14.45 – 15.30 8. óra 3.2 Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - gazdasági haszonállatok
 • A gazdasági haszonállatok tartását szabályozó jogszabályok és büntetőjogi következmények (pl. állatkínzás)
 • Példák bemutatása

• gyakorlatorientált elmélet

jogszabályok ismertetése

• csoportmunka (teljes csoport) problémák, példák összegyűjtése

• reflexió (teljes csoport)

saját tapasztalatok, jó gyakorlatok ismertetése

• Olty Márta: Az állatok nyomorúsága (MAKKABI, Budapest, 2003.)

• Internetes források

15.30 – 16.15 9. óra 3.3 llatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - kedvtelésből tartott állatok
 • A kedvtelésből tartott állatok tartását szabályozó jogszabályok és büntetőjogi következmények (pl. állatkínzás)
 • Felelős állattartás (példák bemutatása)

• gyakorlatorientált elmélet

jogszabályok ismertetése

• csoportmunka (kiscsoport) egy otthoni állat férőhelyének elkészítése a felelős állattartás szempontjai szerint

• reflexió (teljes csoport)

• Kovács Zsolt: Állatkert a lakásban (Gabo Kiadó, Budapest, 2003.)

• Internetes források

• A csoportmunkához szükséges eszközök (üveg tároló, ketrec, szalma, aljzatok, almok, mászófák, vízszűrő stb.)

16.15 – 17.00 10. óra 3.4 Az állati jogok, az állattartás különleges területei
 • az állatok jogai (áttekintés az ókortól napjainkig)
 • a jogok érvényesítésének lehetőségei (hol és hogyan érvényesíthetők az állati jogok)
 • kutatási-kísérleti-oktatási célra szolgáló állatok
 • verseny- és sportcélra tartott állatok
 • őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás állatok
 • vadászatra alkalmazott állatok
 • mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatok
 • veszélyes állatok
 • a háziasított állatok gazdátlan egyedei (kóborállatok)
 • az állatkertekben, a vadaskertekben és a vadasparkokban élő állatok

• prezentáció

• csoportmunka (kiscsoport)

esettanulmányok feldolgozása


• reflexió (teljes csoport)

• prezentáció

Az állatok jogai

• Desdmon Morris: Az állati jogok szerződése (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1995.)

• állatvédelmi jogszabályok

    4.             Természetvédelem    
08.00 – 08:45 11. óra

4.1 Barátkozás „nemszeretem” állatokkal

 • Bátorságpróba a hüllőházban
 • A „nemszeretem” állatoktól való viszolygás pszihológiai háttere

• motivációs tevékenység (teljes csoport)

• csoportmunka (kiscsoport)

saját élmény feldolgozása, a csoport véleményének ismertetése

• egyéni munka (cikk feldolgozása, fontos részletek kiemelése)
• reflexió (teljes csoport)

• szembekötő

• Ranschburg Jenő: A kígyó, a béka és a többiek – Miért félünk a “nemszeretem” állatoktól? – In: Nagy Irén-Marcz Éva-Pintér Tibor: Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés (Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 2003.) cikk a csoport létszámának megfelelő példányszámban

szem 12. óra 4.2 Globális szintű természetkárosítás és annak következményei a gazdasági haszonszerzés céljából
 • A fenntarthatóság átfogó értelmezése
 • A gazdasági haszonszerzésre való törekvés és a fenntarthatóság kapcsolata
 • Etika és jogszabályi elvárások, társadalmi nyomás a “zöld” gazdálkodással kapcsolatban
 • A cégek válasza a környezetkárosításra
 • A egyén csekekvési lehetőségei, tudatos vásárlás
 • Dilemmák és alternatívák (megújuló energiaforrások, gyártási technológiák környezetkárosító hatásainak mérési lehetőségei)

• prezentáció

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• prezentáció

Globális szintű természetkárosítás és annak következményei

• internetes források (képi és videó anyagok)

09.45 – 10.30 13. óra 4.3 A kereskedelem miatt veszélybe került növények és állatok védelme a nemzetközi szabályozásban (CITES)
 • A CITES létrehozásának körülményei, indokai
 • Hazai vonatkozások (védett állatok kereskedelme)
 • A egyén szerepe a keresletteremtésben

• játék (teljes csoport)

Milyen alternatívákat lehet találni a természet- és környezetkárosítás elkerülésére?

képi és tárgyi anyagok közös feldolgozása

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• képi és tárgyi anyagok a kereskedelem miatt veszélybe került növényekkel és állatokkal kapcsolatban

• Rodics Katalin: Gyilkos üzlet (KTM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 1995.)

10.30 – 11.15 14. óra 4.4 Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása
 • a hazai természetvédelmi jogszabályok kapcsolata a nemzetközi szabályozással
 • természetvédelem a mindennapi életünkben
 • a hazai természetvédelem intézményi háttere
 • a védett állatokkal és növényekkel foglalkozó intézmények, állami- és civil és szervezetek
 • lokális lehetőségek
 • az egyén természetvédelmi tevékenységeinek lehetőségei

• prezentáció

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• prezentáció

Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása

    5.             Környezetvédelem    
11.15 – 12.00 15. óra

5.1 Illegális hulladéklerakó feltérképezése

 • az illegális hulladéklerakással kapcsolatos példák és problémák feldolgozása

• csoportmunka (kiscsoport)

amennyiben lehetséges, saját tapasztalat szerzése, ha nem, akkor fényképek alapján

• reflexió (teljes csoport)

• képi és tárgyi anyagok illegális hulladéklerakókról

• internetes források

13.00 – 13.45 16. óra

5.2 Az ember globális szintű természetpusztítása, környezetszennyezése és az éghajlatváltozás összefüggései

 

• gyakorlatorientált elmélet

• vita azok között, akik elfogadják az ember felelősségét a globális folyamatokban, és akik nem fogadják el (kiscsoport)

• reflexió (teljes csoport)

• képi anyagok a környezetszennyezés káros hatásairól

• internetes források

13.45 – 14.30 17. óra

5.3 A víz, a talaj és a levegő szennyezése és annak káros hatásai a természetre és az emberi egészségre

 

• projektmunka (három csoport) figyelemfelhívó plakát készítése

• prezentáció (három csoport) a plakátok bemutatása, a tartalom ismertetése

• reflexió (teljes csoport)

• képi anyagok a környezetszennyezés káros hatásairól

• internetes források

14.45 – 15.30 18. óra 5.4 Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása
 • a hazai környezetszennyezéssel kapcsolatos jogszabályok és a nemzetközi szabályozás
 • környezetszennyezés a mindennapi életünkben
 • a hazai környezetvédelem intézményi háttere
 • a környezetvédelemmel foglalkozó intézmények, állami- és civil és szervezetek
 • lokális lehetőségek
 • az egyén környezetvédelmi tevékenységeinek lehetőségei

• prezentáció

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

páros munka

• az egyén környezetvédelmi tevékenységeinek lehetőségei

• prezentáció

Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása

15.30 – 16.15 19. óra
 1. 5.5Városi környezetvédelem
 • Zöld graffiti készítése
 • legális graffiti falak

• egyéni munka

Zöld graffiti készítése szakavatott segítségével

• reflexió (teljes csoport)

• csomagoló papír

• festékek

16.15 – 17.00
  1. 5.6Graffiti történelem
 • a graffitizés pszihológiai háttere
 • a graffiti mint művészet, street art
 • a tag és a graffiti kapcsolata

• prezentáció

• páros munka (vita)

A graffiti- probléma kezelése az iskolában

• reflexió (teljes csoport)

• prezentáció

Graffiti történelem

• Vinczéné Kárpátfalvi Erika: Bünetni? Elfogadni? Szeretni? – Tudjuk, hogyan kezeljük a graffitis gyerekeket? (96 Studio Kft., Miskolc, 2005.)

    6.             Környezettudatos magatartásra nevelés    
08.00 – 08:45
  1. 6.1Megújuló energiaforrások
 • Víz- és energiatakarékos eszközök

• gyakorlatorientált elmélet

• páros interjúk

Víz- és energiatakarékos eszközök a családban és az iskolában

• reflexió (teljes csoport)

• képi anyagok a megújuló energiaforrásokról, eszközökről

• internetes források

08.45 – 09.30 22. óra
 1. 6.2Tudatos vásárlási szokások, kialakítása a családban és az iskolában
 • Mit? Mennyiért?
 • Tartalmi összetevők
 • Hol és hogyan készítették (környezetszennyezési faktor, gyermekmunka)
 • Miben és mivel viszem haza?
 • Az egyéni példamutatás szerepe

• gyakorlatorientált elmélet

• egyéni gyűjtőmunka

Felesleges áruk fóruma

• prezentáció

A behozott feleslegesen vásárolt áruk bemutatása.

• reflexió (teljes csoport)

 
09.45 – 10.30 23. óra
 1. 6.3Hulladék-elhelyezés és újrahasznosítás
 • Szemét-e a hulladék?
 • A hulladék újrahasznosítás lehetőségei
 • Szelektív hulladékgyűjtés nemzetközi és hazai gyakorlat
 • Szempontok a hulladék szelektív kezelésére (veszélyes anyag, élelmiszer, építési hulladék stb.)
 • Hová vihetjük a szétválogatott hulladékot?
 • Az attitűd formálásának lehetőségei (jogszabályok, intézmények, nevelési színterek, család)

• csoportmunka (kiscsoport)

Szétválogató játék

A hulladékok szétválogatása különböző szempontok szerint)

• reflexió (teljes csoport)

• szelektív hulladékgyűjtő edények vagy dobozok

• képi anyagok a hulladékgazdálkodásról és a hulladékok legális és illegális elhelyezéséről

• internetes források

10.30 – 11.15 24. óra
 1. 6.4Környezettudatos közlekedés a családban

• Szituációs játék

Vita különböző életmódot folytató családok között

• reflexió (teljes csoport)

• Bűnmegelőzési kisfilmek a csoport sajátosságainak megfelelően

• Szituációs kártyák

11.15 – 12.00 25. óra
 1. 6.5Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban

• csoportmunka (kiscsoport)

madárodú, madáritató, sünlak, békagarázs, virágláda készítése

• a csoportmunkához szükséges eszközök (a ház körül megtalálható anyagok: műanyag palackok, fakéreg, tetőcserép, tojástartó, gallyak, zsineg)
13.00 – 13.45 26. óra 6.6 Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban
 • Az állatmentőközpont munkájának bemutatása
 • Mikor van létjogosultsága bevinni egy állatot a mentőközpontba és mikor nincs?

• Interjú a Vadaspark Természetvédelmi Mentőközpontja munkatársával

• Találkozás egy mentett állattal

• Előre kiadott megfigyelési szempontrendszer

• Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.) 30-32. oldal

13.45 – 14.30 27. óra 6.7 Természetvédelmi szervezetek
 • Hazai és nemzetközi állatvédelmi (menhelyek), természetvédelmi (egyesületek, alapítványok) és szociális közösségi tevékenységeket végző szervezetek
 • Méltányos Kereskedelem Mozgalom (Fair Trade, Jane Goodal Intézet)
 • Egyéni, családi és iskolai támogatási lehetőségek (tagság, külső támogatás)

• reflexió (teljes csoport)

A résztvevők elmondhatják a véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a látottakkal kapcsolatban.
• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• prospektusok

• internetes források

    7.             Összegzés    
14.45 – 15.30 28. óra 7.1 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai
 • Élni és élni hagyni
 • Hogyan élhetünk mások zavarása nélkül (zajszennyezés, elektromos szennyezés, dohányzás, alkoholfogyasztás, személyes tér)?

• csoportmunka (kiscsoport)

• A csoport sajátosságai alapján választható bűnmegelőzési kisfilmek
15.30 – 16.15 29. óra

7.2 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai - multikulturális perspektívák

 • Egy Zöld település tervezése

• csoportmunka (kiscsoport)

Egy Zöld település tervezése
• reflexió (teljes csoport)

A résztvevők elmondhatják a véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a látottakkal kapcsolatban.

 
16.15 – 17.00 30. óra 7.3 Összegzés, visszatekintés
 • A továbbképzés céljainak megvalósulása
 • Az elvárások teljesülése
 • A teljesítés követelményei
 • A mentorálás módjai, szakmai konzultáció

• reflexió (teljes csoport), amelyben a továbbképzés résztvevői elmondják saját tapasztalataikat a felmerülő problémákról, megfogalmazzák igényeiket
• az elvárások teljesülése

• a továbbképzésről szóló visszajelzések, résztvevői elégedettség

Résztvevői elégedettségi kérdőív a csoportlétszámnak megfelelő példányszámban

 

IC by THEME