„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

2018.

Tematika

 

      Munkaforma Taneszközök
    1. Bevezetés    
08.00 – 08.45 1. óra

1.1 Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése
A csoport sajátosságai alapján:
• Bemutatkozás
• Az elvárások megfogalmazása (Hoztam, vinném, elkerülném)
• Előzetes ismeretek, képességek, attitűdök felmérése.

• Jégtörő játékok

A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei.

   
    2. A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai    
08.45 – 09.30 2. óra

2.1 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

• A fenntartható fejlődés meghatározásai

• A pedagógus helye és szerepe a fenntarthatóságra nevelésben

A fenntartható fejlődés meghatározásai idézetek alapján

• idézetek

A fenntartható fejlődés meghatározásai

09.45 – 10.30 3. óra

2.2 A zoopedagógia szakmai és módszertani alapjai

• A zoopedagógia alapfeladatai és módszertena

A fenntarthatóságra/a fenntartható életmódra nevelés pedagógiai tartalma

(az egész életen át tartó tanulás, interdiszciplináris megközelítés)

A fenntarthatóságra/a fenntartható életmódra nevelésben meghatározó szerepet játszó készségek

A multikulturális perspektívák és az eltérő esélyek pedagógiai kezelése

• rendszerezés

• kooperatív technikák alkalmazásával történő feldolgozás (szakértői mozaik)

• tudáskártyák (alapfogalmak)
• Nagy Irén: Zoopedagógiai hasznoskönyv (Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 2010.)
10.30 – 11.15 4. óra

2.3 Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai

Az élménypedagógia története

Pszichilógiai háttér, fejlesztett készségek

Az élménypedagógia tanulási modellje

A tapasztalati tanulás előfeltételei

Az élménypedagógia megvalósulási formái, metaforikus élménypedagógia

Az élménypedagógiához kapcsolódó tartalmi elemek, mire alkalmas ez a módszer és mire nem

Az élménypedagógiás feladatok jellemzői

A nagyfeladatok működése

Biztonsági standard

• prezentáció

• megbeszélés (példák, tapasztalatok)

• Prezentáció

Az élménypedagógia

• Kispéter Andrea, Sövényházy Edit: Élménypedagógia (elektronikus tananyag, 2018.) 26-49. oldal

11.15 – 12.00 5. óra 2.4 A nagyfeladatok működése a gyakorlatban (Alcatraz)

• csoportmunka (teljes csoport)

• reflexió (teljes csoport)

• kordonszalag

• feladatleírás (Alcatraz)

13.00 – 13.45 6. óra

2.5 A zöld járőr program bemutatása, működése, témái

• A zöld járőr program előzményei

• A zöld járőr programban megjelenő témák

• A zöld járőr program működése (résztvevők, a pedagógusok szerepe)

• prezentáció

• Prezentáció

A zöld járőr program bemutatása

• Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.)

40-46. oldal

    3.             Állatvédelem    
13:45 – 14:30 7. óra

3.1 Állatetetés- és gondozás szakavatott segítségével (zsiráf és/vagy alpaka)

• Két állat etetése saját kézből

• Az állatokhoz való viszony és attitűd felmérése

Hogyan a közelít az állathoz, milyen célok motiválják, mennyire jelenik a másik élőlény tisztelete a viselkedésben?

• A pedagógiai transzfer, a példamutatás szerepe

• motivációs tevékenység (két csoportban)

• csoportmunka (két csoportban)

encounter gyakorlat, saját élmény feldolgozása megfigyelési szempontok alapján, a csoport véleményének ismertetése
• reflexió (teljes csoport)

• megfigyelési szempontok a csoport létszámának megfelelő példányszámban

14.45 – 15.30 8. óra 3.2 Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - gazdasági haszonállatok
 • A gazdasági haszonállatok tartását szabályozó jogszabályok és büntetőjogi következmények (pl. állatkínzás)
 • Példák bemutatása

• gyakorlatorientált elmélet

jogszabályok ismertetése

• csoportmunka (teljes csoport) problémák, példák összegyűjtése

• reflexió (teljes csoport)

saját tapasztalatok, jó gyakorlatok ismertetése

• Olty Márta: Az állatok nyomorúsága (MAKKABI, Budapest, 2003.)

• Internetes források

15.30 – 16.15 9. óra 3.3 llatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - kedvtelésből tartott állatok
 • A kedvtelésből tartott állatok tartását szabályozó jogszabályok és büntetőjogi következmények (pl. állatkínzás)
 • Felelős állattartás (példák bemutatása)

• gyakorlatorientált elmélet

jogszabályok ismertetése

• csoportmunka (kiscsoport) egy otthoni állat férőhelyének elkészítése a felelős állattartás szempontjai szerint

• reflexió (teljes csoport)

• Kovács Zsolt: Állatkert a lakásban (Gabo Kiadó, Budapest, 2003.)

• Internetes források

• A csoportmunkához szükséges eszközök (üveg tároló, ketrec, szalma, aljzatok, almok, mászófák, vízszűrő stb.)

16.15 – 17.00 10. óra 3.4 Az állati jogok, az állattartás különleges területei
 • az állatok jogai (áttekintés az ókortól napjainkig)
 • a jogok érvényesítésének lehetőségei (hol és hogyan érvényesíthetők az állati jogok)
 • kutatási-kísérleti-oktatási célra szolgáló állatok
 • verseny- és sportcélra tartott állatok
 • őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás állatok
 • vadászatra alkalmazott állatok
 • mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatok
 • veszélyes állatok
 • a háziasított állatok gazdátlan egyedei (kóborállatok)
 • az állatkertekben, a vadaskertekben és a vadasparkokban élő állatok

• prezentáció

• csoportmunka (kiscsoport)

esettanulmányok feldolgozása


• reflexió (teljes csoport)

• prezentáció

Az állatok jogai

• Desdmon Morris: Az állati jogok szerződése (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1995.)

• állatvédelmi jogszabályok

    4.             Természetvédelem    
08.00 – 08:45 11. óra

4.1 Barátkozás „nemszeretem” állatokkal

 • Bátorságpróba a hüllőházban
 • A „nemszeretem” állatoktól való viszolygás pszihológiai háttere

• motivációs tevékenység (teljes csoport)

• csoportmunka (kiscsoport)

saját élmény feldolgozása, a csoport véleményének ismertetése

• egyéni munka (cikk feldolgozása, fontos részletek kiemelése)
• reflexió (teljes csoport)

• szembekötő

• Ranschburg Jenő: A kígyó, a béka és a többiek – Miért félünk a “nemszeretem” állatoktól? – In: Nagy Irén-Marcz Éva-Pintér Tibor: Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés (Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 2003.) cikk a csoport létszámának megfelelő példányszámban

szem 12. óra 4.2 Globális szintű természetkárosítás és annak következményei a gazdasági haszonszerzés céljából
 • A fenntarthatóság átfogó értelmezése
 • A gazdasági haszonszerzésre való törekvés és a fenntarthatóság kapcsolata
 • Etika és jogszabályi elvárások, társadalmi nyomás a “zöld” gazdálkodással kapcsolatban
 • A cégek válasza a környezetkárosításra
 • A egyén csekekvési lehetőségei, tudatos vásárlás
 • Dilemmák és alternatívák (megújuló energiaforrások, gyártási technológiák környezetkárosító hatásainak mérési lehetőségei)

• prezentáció

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• prezentáció

Globális szintű természetkárosítás és annak következményei

• internetes források (képi és videó anyagok)

09.45 – 10.30 13. óra 4.3 A kereskedelem miatt veszélybe került növények és állatok védelme a nemzetközi szabályozásban (CITES)
 • A CITES létrehozásának körülményei, indokai
 • Hazai vonatkozások (védett állatok kereskedelme)
 • A egyén szerepe a keresletteremtésben

• játék (teljes csoport)

Milyen alternatívákat lehet találni a természet- és környezetkárosítás elkerülésére?

képi és tárgyi anyagok közös feldolgozása

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• képi és tárgyi anyagok a kereskedelem miatt veszélybe került növényekkel és állatokkal kapcsolatban

• Rodics Katalin: Gyilkos üzlet (KTM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 1995.)

10.30 – 11.15 14. óra 4.4 Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása
 • a hazai természetvédelmi jogszabályok kapcsolata a nemzetközi szabályozással
 • természetvédelem a mindennapi életünkben
 • a hazai természetvédelem intézményi háttere
 • a védett állatokkal és növényekkel foglalkozó intézmények, állami- és civil és szervezetek
 • lokális lehetőségek
 • az egyén természetvédelmi tevékenységeinek lehetőségei

• prezentáció

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• prezentáció

Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása

    5.             Környezetvédelem    
11.15 – 12.00 15. óra

5.1 Illegális hulladéklerakó feltérképezése

 • az illegális hulladéklerakással kapcsolatos példák és problémák feldolgozása

• csoportmunka (kiscsoport)

amennyiben lehetséges, saját tapasztalat szerzése, ha nem, akkor fényképek alapján

• reflexió (teljes csoport)

• képi és tárgyi anyagok illegális hulladéklerakókról

• internetes források

13.00 – 13.45 16. óra

5.2 Az ember globális szintű természetpusztítása, környezetszennyezése és az éghajlatváltozás összefüggései

 

• gyakorlatorientált elmélet

• vita azok között, akik elfogadják az ember felelősségét a globális folyamatokban, és akik nem fogadják el (kiscsoport)

• reflexió (teljes csoport)

• képi anyagok a környezetszennyezés káros hatásairól

• internetes források

13.45 – 14.30 17. óra

5.3 A víz, a talaj és a levegő szennyezése és annak káros hatásai a természetre és az emberi egészségre

 

• projektmunka (három csoport) figyelemfelhívó plakát készítése

• prezentáció (három csoport) a plakátok bemutatása, a tartalom ismertetése

• reflexió (teljes csoport)

• képi anyagok a környezetszennyezés káros hatásairól

• internetes források

14.45 – 15.30 18. óra 5.4 Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása
 • a hazai környezetszennyezéssel kapcsolatos jogszabályok és a nemzetközi szabályozás
 • környezetszennyezés a mindennapi életünkben
 • a hazai környezetvédelem intézményi háttere
 • a környezetvédelemmel foglalkozó intézmények, állami- és civil és szervezetek
 • lokális lehetőségek
 • az egyén környezetvédelmi tevékenységeinek lehetőségei

• prezentáció

• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

páros munka

• az egyén környezetvédelmi tevékenységeinek lehetőségei

• prezentáció

Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása

15.30 – 16.15 19. óra
 1. 5.5Városi környezetvédelem
 • Zöld graffiti készítése
 • legális graffiti falak

• egyéni munka

Zöld graffiti készítése szakavatott segítségével

• reflexió (teljes csoport)

• csomagoló papír

• festékek

16.15 – 17.00
  1. 5.6Graffiti történelem
 • a graffitizés pszihológiai háttere
 • a graffiti mint művészet, street art
 • a tag és a graffiti kapcsolata

• prezentáció

• páros munka (vita)

A graffiti- probléma kezelése az iskolában

• reflexió (teljes csoport)

• prezentáció

Graffiti történelem

• Vinczéné Kárpátfalvi Erika: Bünetni? Elfogadni? Szeretni? – Tudjuk, hogyan kezeljük a graffitis gyerekeket? (96 Studio Kft., Miskolc, 2005.)

    6.             Környezettudatos magatartásra nevelés    
08.00 – 08:45
  1. 6.1Megújuló energiaforrások
 • Víz- és energiatakarékos eszközök

• gyakorlatorientált elmélet

• páros interjúk

Víz- és energiatakarékos eszközök a családban és az iskolában

• reflexió (teljes csoport)

• képi anyagok a megújuló energiaforrásokról, eszközökről

• internetes források

08.45 – 09.30 22. óra
 1. 6.2Tudatos vásárlási szokások, kialakítása a családban és az iskolában
 • Mit? Mennyiért?
 • Tartalmi összetevők
 • Hol és hogyan készítették (környezetszennyezési faktor, gyermekmunka)
 • Miben és mivel viszem haza?
 • Az egyéni példamutatás szerepe

• gyakorlatorientált elmélet

• egyéni gyűjtőmunka

Felesleges áruk fóruma

• prezentáció

A behozott feleslegesen vásárolt áruk bemutatása.

• reflexió (teljes csoport)

 
09.45 – 10.30 23. óra
 1. 6.3Hulladék-elhelyezés és újrahasznosítás
 • Szemét-e a hulladék?
 • A hulladék újrahasznosítás lehetőségei
 • Szelektív hulladékgyűjtés nemzetközi és hazai gyakorlat
 • Szempontok a hulladék szelektív kezelésére (veszélyes anyag, élelmiszer, építési hulladék stb.)
 • Hová vihetjük a szétválogatott hulladékot?
 • Az attitűd formálásának lehetőségei (jogszabályok, intézmények, nevelési színterek, család)

• csoportmunka (kiscsoport)

Szétválogató játék

A hulladékok szétválogatása különböző szempontok szerint)

• reflexió (teljes csoport)

• szelektív hulladékgyűjtő edények vagy dobozok

• képi anyagok a hulladékgazdálkodásról és a hulladékok legális és illegális elhelyezéséről

• internetes források

10.30 – 11.15 24. óra
 1. 6.4Környezettudatos közlekedés a családban

• Szituációs játék

Vita különböző életmódot folytató családok között

• reflexió (teljes csoport)

• Bűnmegelőzési kisfilmek a csoport sajátosságainak megfelelően

• Szituációs kártyák

11.15 – 12.00 25. óra
 1. 6.5Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban

• csoportmunka (kiscsoport)

madárodú, madáritató, sünlak, békagarázs, virágláda készítése

• a csoportmunkához szükséges eszközök (a ház körül megtalálható anyagok: műanyag palackok, fakéreg, tetőcserép, tojástartó, gallyak, zsineg)
13.00 – 13.45 26. óra 6.6 Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban
 • Az állatmentőközpont munkájának bemutatása
 • Mikor van létjogosultsága bevinni egy állatot a mentőközpontba és mikor nincs?

• Interjú a Vadaspark Természetvédelmi Mentőközpontja munkatársával

• Találkozás egy mentett állattal

• Előre kiadott megfigyelési szempontrendszer

• Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.) 30-32. oldal

13.45 – 14.30 27. óra 6.7 Természetvédelmi szervezetek
 • Hazai és nemzetközi állatvédelmi (menhelyek), természetvédelmi (egyesületek, alapítványok) és szociális közösségi tevékenységeket végző szervezetek
 • Méltányos Kereskedelem Mozgalom (Fair Trade, Jane Goodal Intézet)
 • Egyéni, családi és iskolai támogatási lehetőségek (tagság, külső támogatás)

• reflexió (teljes csoport)

A résztvevők elmondhatják a véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a látottakkal kapcsolatban.
• megbeszélés, kérdések (teljes csoport)

• prospektusok

• internetes források

    7.             Összegzés    
14.45 – 15.30 28. óra 7.1 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai
 • Élni és élni hagyni
 • Hogyan élhetünk mások zavarása nélkül (zajszennyezés, elektromos szennyezés, dohányzás, alkoholfogyasztás, személyes tér)?

• csoportmunka (kiscsoport)

• A csoport sajátosságai alapján választható bűnmegelőzési kisfilmek
15.30 – 16.15 29. óra

7.2 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai - multikulturális perspektívák

 • Egy Zöld település tervezése

• csoportmunka (kiscsoport)

Egy Zöld település tervezése
• reflexió (teljes csoport)

A résztvevők elmondhatják a véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a látottakkal kapcsolatban.

 
16.15 – 17.00 30. óra 7.3 Összegzés, visszatekintés
 • A továbbképzés céljainak megvalósulása
 • Az elvárások teljesülése
 • A teljesítés követelményei
 • A mentorálás módjai, szakmai konzultáció

• reflexió (teljes csoport), amelyben a továbbképzés résztvevői elmondják saját tapasztalataikat a felmerülő problémákról, megfogalmazzák igényeiket
• az elvárások teljesülése

• a továbbképzésről szóló visszajelzések, résztvevői elégedettség

Résztvevői elégedettségi kérdőív a csoportlétszámnak megfelelő példányszámban

 

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

 

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2018.09.10.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2023.09.10.

Alapítási engedély szám: 9/243/2018

Alapítási engedély nyilvántartási száma: A/9222/2018

Adatszolgáltatás nyilvántartási szám: D/4079/2018

 

A továbbképzés célja: 

A Zöld járőr a Szegedi Vadaspark általános iskolás diákok számára kifejlesztett környezet-tudatosságra és a fenntarthatóságra nevelő programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Zöld járőr programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse fenntarthatóságra nevelő foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköreiben a kiemelten fenyegető problémákkal. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. A résztvevők ismerkedjenek meg a fenntarthatóságra nevelés körébe tartozói alapfogalmakkal, a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, alkalmazása azonban speciális ismereteket igényel. A Zöld járőr a Szegedi Vadaspark általános iskolás diákok számára kifejlesztett környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Zöld járőr programot, és ennek segítségével képesek legyenek környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására, a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatukba. A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére, megismerkednek a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköreiben a kiemelten fenyegető problémákkal. A résztvevők megismerkednek a fenntarthatóságra nevelés körébe tartozói alapfogalmakkal, a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel. A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítanak el. Megismerik az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket. A továbbképzés elméleti részében (6 óra) a fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjainak megismerése után az állatvédelem, a természetvédelem és a környezettudatos magatartásra nevelés témaköreiben hallhatnak előadásokat. A továbbképzés gyakorlati részében 14 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket. Motivációs foglalkozásokon vesznek részt, saját élményű tapasztalatokat szerezhetnek, valamint szemléletformáló gyakorlatokat végeznek a Zöld járőr témakörökhöz kapcsolódóan.

A továbbképzés során a Szegedi Vadaspark szakértői által kifejlesztett, kipróbált tananyag segíti a résztvevőket.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Zöld járőr témakörökre épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

 • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelési tevékenysége során.
 • Ismerje az órák megtartásához szükséges alapfogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
 • Ismerje a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés körében feldolgozható témaköröket, és legyen képes az ezek átadására alkalmas módszerek alkalmazására.
 • Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a kiemelten jellemző problémákkal kapcsolatos információkat.
 • Legyen képes a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
 • Legyen képes környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelésre nevelő foglalkozásokat tartani.
 • Legyen képes csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani.
 • Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
 • Ismerjen módszereket, eszközöket és kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.


 

1. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Elmélet

Gyakorlat

1.       Bevezetés

08.00 – 08.45

1.1    Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

nincs

1 óra

2.       A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

08.45 – 09.30

2.1 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

0,5 óra

0,5 óra

09.45 – 10.30

2.2 A zoopedagógia szakmai és módszertani alapja

0,5 óra

0,5 óra

10.30 – 11.15

2.3 Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai

0,5 óra

0,5 óra

11.15 – 12.00

2.4 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

2.5 A zöld járőr program bemutatása, működése, témái

1 óra

nincs

3.       Állatvédelem

13:45 – 14:30

3.1  Állatetetés- és gondozás szakavatott segítségével (zsiráf és/vagy alpaka)

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

3.2  Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - gazdasági haszonállatok

0,5 óra

0,5 óra

15.30 – 16.15

3.3  Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - kedvtelésből tartott állatok

0,5 óra

0,5 óra

16.15 – 17.00

3.4  Az állati jogok, az állattartás különleges területei

0,5 óra

0,5 óra

 

 

 

2. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Elmélet

Gyakorlat

4.       Természetvédelem

08.00 – 08:45

4.1  Barátkozás „nemszeretem” állatokkal

nincs

1 óra

08.45 – 09.30

4.2  Globális szintű természetkárosítás és annak következményei a gazdasági haszonszerzés céljából

0,5 óra

0,5 óra

09.45 – 10.30

4.3  A kereskedelem miatt veszélybe került növények és állatok védelme a nemzetközi szabályozásban (CITES)

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

4.4  Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása

0,5 óra

0,5 óra

5.       Környezetvédelem

11.15 – 12.00

5.1  Illegális hulladéklerakó feltérképezése

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

5.2  Az ember globális szintű természetpusztítása, környezetszennyezése és az éghajlatváltozás összefüggései

nincs

1 óra

13.45 – 14.30

5.3  A víz, a talaj és a levegő szennyezése és annak káros hatásai a természetre és az emberi egészségre

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

5.4  Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása

0,5 óra

0,5 óra

15.30 – 16.15

5.5 Városi környezetvédelem

nincs

1 óra

16.15 – 17.00

5.6 Graffiti történelem

0,5 óra

0,5 óra

 

 

3. nap

Idő

Az Óra Anyaga

Elmélet

Gyakorlat

6.       Környezettudatos magatartásra nevelés

08.00 – 08:45

6.1 Megújuló energiaforrások

nincs

1 óra

08.45 – 09.30

6.2 Tudatos vásárlási szokások, kialakítása a családban és az iskolában

nincs

1 óra

09.45 – 10.30

6.3 Hulladék-elhelyezés és újrahasznosítás

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

6.4 Környezettudatos közlekedés a családban

nincs

1 óra

11.15 – 12.00

6.5 Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

6.6  Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban

nincs

1 óra

13.45 – 14.30

6.7  Természetvédelmi szervezetek

nincs

1 óra

7.       Összegzés

14.45 – 15.30

7.1 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai

nincs

1 óra

15.30 – 16.15

7.2 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai - multikulturális perspektívák

nincs

1 óra

16.15 – 17.00

7.3 Összegzés, visszatekintés

nincs

1 óra

 

Prevenciós médiatár kisfilmek:

 1. Reggeli rohanás
 2. Bajnok vagy elkövető
 3. Vakok és gyengén látók
 4. Az én demokráciám
 5. Illegális fakitermelés
 6. Szomszédság
 7. Házi kedvencek tartása
 8. Válaszúton
 9. Körforgás
 10. NBT Akták – Graffiti

 

Tananyag:

Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.)

 

IC by THEME