Kék tér bűnmegelőzési kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés

2018.

Tematika

1. nap
08.00 – 08.45
 1. óra
Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése
A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei
08.45 – 09.30
 1. óra

A bűnmegelőzés legfontosabb területei a mindennapi életünkben

• A pedagógus helye és szerepe a megelőzésben (páros munka)

09.45 – 10.30
 1. óra

Jogi és bűnmegelőzési alapfogalmak, a jogszabályi hierarchia felépülése

• A bűncselekmény fogalma, a bűnösség fogalma, a bűncselekmények kategóriái, a tettesek és részesek meghatározása
• A jogszabályi hierarchia felépülése

10.30 – 11.15
 1. óra

Az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjai és ezek megelőzési lehetőségei

• Diákcsíny vagy bűncselekmény? A büntetőjogi felelősségre vonás kritériumai, a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható főbb szankciók

• Büntetési tételek és a tevékeny megbánás lehetőségei, pártfogó felügyelet

11.15 – 12.00
 1. óra

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése

• A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése, tagjai, működése

• Hitek és tévhitek, tanári szerepek, Titoktartás vagy jelentési kötelezettség? A pedagógus felelőssége

13.00 – 13.45
 1. óra

Generációk jellemzői, generációk gondolkodása

• Generáció elméletek, generációs jellemzők

• A generációs jellemzők feldolgozása kooperatív munkával saját tapasztalatok alapján

• A generációk közötti együttműködés, On-line és off-line személyiség, felelősségvállalás, kulturális veszélyek, káros tartalmak

13:45 – 14:30
 1. óra

Értékrendek változása, a személyiség szerepe és a szociális kompetenciák fejlesztése a bűnmegelőzésben

• Szükségletek hierarchiája, pedagógiai eszközök és tanári magatartásformák a fejlesztendő területek és értékek feltárásában

• Motiváló eszközök és hatások, a Z és az Alfa generáció erősségeinek felhasználása a pedagógia munkában

• Öt érték gyakorlat

14.45 – 15.30
 1. óra

A tanári szerep változása, a bűnmegelőzés módszertana

• A tanári attitűd változásai, szerepfeszültségek és viselkedési formák

• Együttműködés, hatékony kommunikáció, elfogadtatás, motiválás, inspirálás, megerősítés

• Konstruktív pedagógia, tapasztalati tanulás, élménypedagógia, médiapedagógia, A kooperatív tanulás alapelvei

15.30 – 16.15
 1. óra

A kooperatív tanulás szervezése

• Csoportmunka, csoportdinamika, csoportvezetési technikák, csoportalakítás, csoportlétszám

• Munkaszervezés, csoportszervezés, a csoport fejlődése, társas befolyásolás, csoportdinamikai jelenségek

• A mindennapokban megjelenő szerepek, a csoport számára hasznos személyiségek, Belbin teszt

16.15 – 17.00
 1. óra

Az iskolai agresszió formái, a konfliktusok típusai, kezelésének eszközei

Az iskolai konfliktusok eredete (információ alapú, kapcsolati, strukturális, érdek alapú, érték alapú), felismerése

Az iskolai konfliktusok típusai, a kapcsolati és az érték alapú konfliktusok kezelésének lehetőségei

A kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük

Az agresszió forrásainak elemzése


Tematika

 

1. nap
08.00 – 08.45
 1. óra

Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

 • A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei
 • Szerződés
08.45 – 09.15
 1. óra

A bűnmegelőzés legfontosabb területei a mindennapi életünkben

 • A pedagógus helye és szerepe a megelőzésben (páros munka)
 • Titkos barát
09.15 – 09.45
 1. óra

Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai

 • Az élménypedagógia története, pszichilógiai háttér, fejlesztett készségek
 • Az élménypedagógia tanulási modellje, a tapasztalati tanulás előfeltételei
 • Az élménypedagógia megvalósulási formái, metaforikus élménypedagógia
 • Az élménypedagógiához kapcsolódó tartalmi elemek, mire alkalmas ez a módszer
 • Az élménypedagógiás feladatok jellemzői, a nagyfeladatok működése, biztonsági standard
    Szünet
10.30 – 11.30
 1. óra

Bizalomjátékok

 • A szabadság kapuja
 • Bizalomharang
 • 8-as csomó megtanulása

A nagyfeladatok működése a gyakorlatban

 • Szökés Alcatrazból

 

    Ebédszünet

12.30 –

13.00

 1. óra
Vak kígyó
13.00 – 13.45
 1. óra

Barátkozás „nemszeretem” állatokkal

 • Bátorságpróba a hüllőházban
 • A „nemszeretem” állatoktól való viszolygás pszihológiai háttere
13:45 – 14:30
 1. óra
Reflexió
    Szünet
14.45 – 15.30
 1. óra

8-as csomó

Triangulum

15.30 – 16.15
 1. óra
Labdavivős 2 csoportban
16.15 – 17.00
 1. óra
Savas tó

Eszköz

 • jelenléti ív
 • szembekötő, kordonszalag
 • kis kötelek, labda
 • csoki, kötél, doboz, hosszú kötél


2. nap
08.00 – 08:45
 1. óra

Erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, resztoratív szemlélet az osztályteremben

Az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségei

A közléssorompók, Visszajelzések

Szükségletek, érdekek megfogalmazása

Semleges megfogalmazások gyakorlása

Segítő beszélgetés, konstruktív hallgatás

Asszertivitás és kooperáció

08.45 – 09.30
 1. óra

A Kék tér célja, a NAT által meghatározott nevelési területek célkitűzései

A Kék tér prevenciós munkafüzet és tanári kézikönyv felépítése, a szereplők bemutatása

Hogyan használjuk a „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomagot?

09.45 – 10.30
 1. óra

A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag

Zsaru sztori kockajáték

10.30 – 11.15
 1. óra

A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag

„Lépésről lépésre a biztonságért” társasjáték

11.15 – 12.00
 1. óra

Témakörök feldolgozása 1. Közlekedésbiztonság

KRESZ ismeretek az alsó tagozatban, A legfontosabb jelzőtáblák és jelzések, Jobbkéz-szabály

A gyalogos közlekedés szabályai

A kerékpáros gyermek legfontosabb tudnivalói, a kerékpár kötelező felszerelései, Biztonsági eszközök a közlekedésben

13.00 – 13.45
 1. óra

Témakörök feldolgozása 2.

Káros szenvedélyek, veszélyes szerek

Az egészség megőrzésének fontossága

Az egészségre ártalmas szerek, a függőségek és azok veszélyei

13.45 – 14.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 3.

Felelősségvállalás, az írott és íratlan szabályok, jogszabályok rendszere

Szabályok csoportosítása, Diákcsíny vagy bűncselekmény?

A döntés-kockázatkövetkezmény-felelősség egysége

A cselekmények következményei, Kitől kérhetünk segítséget?

14.45 – 15.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 4.

Konfliktus-erőszak-agresszió, érzelmek kifejezése

A konfliktusok forrásai és megoldási lehetőségei

Az iskolai erőszak leggyakoribb esetei és a megoldási lehetőségek

15.30 – 16.15
 1. óra

Témakörök feldolgozása 5.

A tévézés veszélyei, a tévénézés előnyei és hátrányai

A reklámok hatása, tudatos vásárlás

A tévéműsorok kategorizálására szolgáló piktogramok, korhatárok

16.15 – 17.00
 1. óra

Témakörök feldolgozása 6.

Idegenek, Hogyan viselkedjenek a gyermekek az idegenekkel

Az internetes kommunikáció biztonsági szabályai

Az érintések, távolságtartás, zónatávolságok, Fehérnemű-szabály

A gyermekek biztonságérzetének növelési lehetőségei

3. nap
08.00 – 08:45
 1. óra

Témakörök feldolgozása 7.

Vízbiztonság

A nyár, illetve a vizek veszélyei

Megelőzési feladatok (vízparti vagyonvédelem, biztonságos strandolás)

Vízi járművek és kötelező tartozékok

A jégen való tartózkodás szabályai

08.45 – 09.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 8.

Vagyonvédelem

Hogyan értessük meg a diákokkal, hogy mindenki maga tehet a legtöbbet a biztonságáért?

Vagyonvédelmi eszközök

09.45 – 10.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 9.

Internethasználat

A számítógép és egyéb okos eszközök előnyei/hátrányai

Az internet felépítése, kapcsolódási pontok, eszközök csatlakozása

Közösségi oldalak veszélyei (álprofil, nemkívánt fénykép)

Kiszolgáltatottság/internetbiztonság (jelszavak, vírusok, letöltés, feltöltés jogi háttere)

10.30 – 11.15
 1. óra

Témakörök feldolgozása 10.

Egyedül otthon

Milyen veszélyhelyzetekre kell felkészíteni a gyermeket, ha egyedül maradnak otthon?

11.15 – 12.00
 1. óra

Tervezés és megvalósítás - a bűnmegelőzési oktatás tervezése

A különböző sajátosságokkal bíró csoportok igényeinek megfelelő témák és módszerek kiválasztása

A témák egymásra építése

13.00 – 13.45
 1. óra
Bemutató óra
13.45 – 14.30
 1. óra
A bemutató óra feldolgozása
14.45 – 15.30
 1. óra

Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok

Óratervezési gyakorlat

15.30 – 16.15
 1. óra

Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok

Mikrotanítási gyakorlat

16.15 – 17.00
 1. óra

Összegzés, visszatekintés

„Kék tér” bűnmegelőzési kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés

 

"Kék tér" bűnmegelőzési kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2018.09.10.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2023.09.10.

Alapítási engedély szám: 9/244/2018

Alapítási engedély nyilvántartási száma: A/9223/2018

Adatszolgáltatás nyilvántartási szám: D/4080/2018

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A Kék tér a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság általános iskola alsó tagozatos diákjainak kifejlesztett prevenciós programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Kék tér programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A résztvevők megismerkednek a bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a bűnmegelőzési ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreinben az Alfa és a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el.

A továbbképzés első részében (11 óra) a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekkel, valamint a bűnmegelőzés módszertanával és a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozunk a gyermekeket érintő bűncselekményekre koncentrálva. A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők.  A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét. A továbbképzés második részében 19 órán keresztül a Kék tér témakörök feldolgozása történik, melynek során alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.

 

A továbbképzés célja: 

A Kék tér a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság általános iskola alsó tagozatos diákjainak kifejlesztett prevenciós programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Kék tér programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására.

A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreinben az Alfa és a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. A résztvevők ismerkedjenek meg a bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a bűnmegelőzési ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Kék tár tananyagra épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap. A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a résztvevőket.

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

 • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési és bűnmegelőzési tevékenysége során.
 • Ismerje az órák megtartásához szükséges jogi és bűnmegelőzési alapfogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
 • Ismerje az alsó tagozatos gyermekek áldozattá és elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
 • Ismerjen bűnmegelőzési eszközöket és kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti
 • Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzési integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
 • Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.


 

 

1. nap

ELMÉLET

GYAKORLAT

1.       Bevezetés

08.00 – 08.45

1.1    Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

nincs

1 óra

2.       A bűnmegelőzési órákat megalapozó ismeretek (jogi és bűnmegelőzési, alapfogalmak, kriminológiai alapismeretek)

08.45 – 09.30

2     

2.1    A bűnmegelőzés legfontosabb területei a mindennapi életünkben

A pedagógus helye és szerepe a megelőzésben

0,5 óra

0,5 óra

09.45 – 10.30

2.2    Jogi és bűnmegelőzési alapfogalmak, a jogszabályi hierarchia felépülése

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

2.3    Az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjai és ezek megelőzési lehetőségei

nincs

1 óra

11.15 – 12.00

2.4    A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése

0,5 óra

0,5 óra

3.       A bűnmegelőzés módszertana, szociális kompetenciák fejlesztése

13.00 – 13.45

3.1    Generációk jellemzői, generációk gondolkodása

0,5 óra

0,5 óra

13:45 – 14:30

3.2    Értékrendek változása, a személyiség szerepe és a szociális kompetenciák fejlesztése a bűnmegelőzésben

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

3.3    A tanári szerep változása, a bűnmegelőzés módszertana

Konstruktív pedagógia, tapasztalati tanulás, élménypedagógia, médiapedagógia

0,5 óra

0,5 óra

15.30 – 16.15

3.4    A kooperatív tanulás szervezése

Csoportmunka, csoportdinamika, csoportvezetési technikák

0,5 óra

0,5 óra

16.15 – 17.00

1.     

3.5    Az iskolai agresszió formái, a konfliktusok típusai, kezelésének eszközei

0,5 óra

0,5 óra

2. nap

ELMÉLET

GYAKORLAT

08.00 – 08:45

3.6    Erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, resztoratív szemlélet az osztályteremben

nincs

1 óra

4.       A Kék tér témakörök feldolgozása

08.45 – 09.30

4.1    A Kék tér célja, a NAT által meghatározott nevelési területek célkitűzései

A Kék tér prevenciós munkafüzet és tanári kézikönyv felépítése, szereplők bemutatása

1 óra

nincs

09.45 – 10.30

4.2    A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag - Zsaru sztori kockajáték

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

4.     

4.3    A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag - „Lépésről lépésre a biztonságért” társasjáték

nincs

1 óra

11.15 – 12.00

5.     

4.4    Témakörök feldolgozása 1. Közlekedésbiztonság

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

4.5    Témakörök feldolgozása 2. Káros szenvedélyek, veszélyes szerek

nincs

1 óra

13.45 – 14.30

6.     

4.6    Témakörök feldolgozása 3. Felelősségvállalás

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

7.     

4.7    Témakörök feldolgozása 4. Konfliktus-erőszak-agresszió

nincs

1 óra

15.30 – 16.15

8.     

4.8    Témakörök feldolgozása 5. A tévézés veszélyei

nincs

1 óra

16.15 – 17.00

9.     

4.9    Témakörök feldolgozása 6. Idegenek

nincs

1 óra

3. nap

ELMÉLET

GYAKORLAT

08.00 – 08:45

10.  

4.10 Témakörök feldolgozása 7. Vízbiztonság

nincs

1 óra

08.45 – 09.30

11.  

4.11 Témakörök feldolgozása 8. Vagyonvédelem

nincs

1 óra

09.45 – 10.30

12.  

4.12 Témakörök feldolgozása 9. Internethasználat

nincs

1 óra

10.30 – 11.15

13.  

4.13 Témakörök feldolgozása 10. Egyedül otthon

nincs

1 óra

5.       Gyakorlatok

11.15 – 12.00

1.     

5.1    Tervezés és megvalósítás - a bűnmegelőzési oktatás tervezése

nincs

1 óra

13.00 – 13.45

2.     

5.2    Bemutató óra

nincs

1 óra

13.45 – 14.30

5.3    A bemutató óra feldolgozása

nincs

1 óra

14.45 – 15.30

5.4    Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok

nincs

1 óra

15.30 – 16.15

5.5    Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok

nincs

1 óra

6.       Összegzés

16.15 – 17.00

6.1    Összegzés, visszatekintés

nincs

1 óra

 

 

 

Prevenciós médiatár kisfilmek:

 1. Érintések
 2. A fürdőzés veszélyei
 3. Rablás
 4. Iskolai lopás
 5. Egyedül otthon
 6. Péntek 13. plusz
 7. Körforgás
 8. Selfie
 9. A televíziózás veszélyei
 10. Kerékpáros közlekedés szabályai

 

Elektronikus tananyag:

Kék tér prevenciós munkafüzet és tanári kézikönyv 2017

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság „Kék tér” elnevezésű, alsó tagozatos tanítók számára összeállított bűn- és baleset-megelőzési prevenciós programja.

http://bulisbiztonsag.hu/kekter oldalról letölthető

(A bejelentkezéshez szükséges jelszó igényelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül)

 

IC by THEME