Zöld járőr képzési tájékoztató 2018

 

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel továbbképzés

2018.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, alkalmazása azonban speciális ismereteket igényel. A Zöld járőr a Szegedi Vadaspark általános iskolás diákok számára kifejlesztett környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Zöld járőr programot, és ennek segítségével képesek legyenek környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására, a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatukba.

A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére, megismerkednek a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköreiben a kiemelten fenyegető problémákkal. A résztvevők megismerkednek a fenntarthatóságra nevelés körébe tartozói alapfogalmakkal, a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel.

A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítanak el. Megismerik az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket. A továbbképzés elméleti részében (6 óra) a fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjainak megismerése után az állatvédelem, a természetvédelem és a környezettudatos magatartásra nevelés témaköreiben hallhatnak előadásokat. A továbbképzés gyakorlati részében 14 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket. Motivációs foglalkozásokon vesznek részt, saját élményű tapasztalatokat szerezhetnek, valamint szemléletformáló gyakorlatokat végeznek a Zöld járőr témakörökhöz kapcsolódóan.

A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált tananyag segíti a résztvevőket.

A továbbképzés célja:

A Zöld járőr a Szegedi Vadaspark általános iskolás diákok számára kifejlesztett környezet-tudatosságra és a fenntarthatóságra nevelő programja. A továbbképzés célja, hogy az álta-lános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Zöld járőr programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse fenntarthatóságra nevelő foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköreinben a kiemelten fenyegető problémákkal. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősíté-sének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. A résztvevők ismerkedjenek meg a fenntarthatóságra nevelés körébe tartozói alapfogalmakkal, a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Zöld járőr témakörökre épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

Az előírt tartalmi követelmények:

 • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelési tevékenysége során.
 • Ismerje az órák megtartásához szükséges alapfogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
 • Ismerje a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés körében feldolgozható témaköröket, és legyen képes az ezek átadására alkalmas módszerek alkalmazására.
 • Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a kiemelten jellemző problémákkal kapcsolatos információkat.
 • Legyen képes a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
 • Legyen képes környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelésre nevelő foglalkozásokat tartani.
 • Legyen képes csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani.
 • Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
 • Ismerjen módszereket, eszközöket és kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.

Tematika

1. nap ELMÉLET GYAKORLAT
 1. 1.Bevezetés
08.00 – 08.45
  1. 1Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése
  nincs 1 óra
 1. 2.A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai
08.45 – 09.30 2. óra 2.1 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai 0,5 óra 0,5 óra
09.45 – 10.30 3. óra 2.2 A zoopedagógia szakmai és módszertani alapja 0,5 óra 0,5 óra
10.30 – 11.15 4. óra 2.3 Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai 0,5 óra 0,5 óra
11.15 – 12.00 5. óra 2.4 A fenntartható életmódra nevelés elméleti alapjai nincs 1 óra
13.00 – 13.45 6. óra 2.5 A zöld járőr program bemutatása, működése, témái 1 óra nincs
 1. 3.Állatvédelem
13:45 – 14:30 7. óra 3.1  Állatetetés- és gondozás szakavatott segítségével (zsiráf és/vagy alpaka) nincs 1 óra
14.45 – 15.30 8. óra 3.2  Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - gazdasági haszonállatok 0,5 óra 0,5 óra
15.30 – 16.15 9. óra 3.3  Állatvédelem a hétköznapi gyakorlatban, felelős állattartás - kedvtelésből tartott állatok 0,5 óra 0,5 óra
16.15 – 17.00 10. óra 3.4  Az állati jogok, az állattartás különleges területei 0,5 óra 0,5 óra
2. nap ELMÉLET GYAKORLAT
 1. 4.Természetvédelem
08.00 – 08:45 11. óra 4.1  Barátkozás „nemszeretem” állatokkal nincs 1 óra
08.45 – 09.30 12. óra 4.2  Globális szintű természetkárosítás és annak következményei a gazdasági haszonszerzés céljából 0,5 óra 0,5 óra
09.45 – 10.30 13. óra 4.3  A kereskedelem miatt veszélybe került növények és állatok védelme a nemzetközi szabályozásban (CITES) nincs 1 óra
10.30 – 11.15 14. óra 4.4  Természetkárosítás és annak hazai jogi szabályozása 0,5 óra 0,5 óra
 1. 5.Környezetvédelem
11.15 – 12.00 15. óra 5.1  Illegális hulladéklerakó feltérképezése nincs 1 óra
13.00 – 13.45 16. óra 5.2  Az ember globális szintű természetpusztítása, környezetszennyezése és az éghajlatváltozás összefüggései nincs 1 óra
13.45 – 14.30 17. óra 5.3  A víz, a talaj és a levegő szennyezése és annak káros hatásai a természetre és az emberi egészségre nincs 1 óra
14.45 – 15.30 18. óra 5.4  Környezetszennyezés és annak hazai jogi szabályozása 0,5 óra 0,5 óra
15.30 – 16.15 19. óra 5.5 Városi környezetvédelem nincs 1 óra
16.15 – 17.00   5.6 Graffiti történelem 0,5 óra 0,5 óra


3. nap ELMÉLET GYAKORLAT
 1. 6.Környezettudatos magatartásra nevelés
08.00 – 08:45   6.1 Megújuló energiaforrások nincs 1 óra
08.45 – 09.30 22. óra 6.2 Tudatos vásárlási szokások, kialakítása a családban és az iskolában nincs 1 óra
09.45 – 10.30 23. óra 6.3 Hulladék-elhelyezés és újrahasznosítás nincs 1 óra
10.30 – 11.15 24. óra 6.4 Környezettudatos közlekedés a családban nincs 1 óra
11.15 – 12.00 25. óra 6.5 Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban nincs 1 óra
13.00 – 13.45 26. óra 6.6  Természetvédelmi cselekvési lehetőségek a hétköznapokban nincs 1 óra
13.45 – 14.30 27. óra 6.7  Természetvédelmi szervezetek nincs 1 óra
 1. 7.Összegzés
14.45 – 15.30 28. óra 7.1 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai nincs 1 óra
15.30 – 16.15 29. óra 7.2 A fenntarthatóságra nevelés szociális vonatkozásai - multikulturális perspektívák nincs 1 óra
16.15 – 17.00 30. óra 7.3 Összegzés, visszatekintés nincs 1 óra

Prevenciós médiatár kisfilmek:

 1. Reggeli rohanás
 2. Bajnok vagy elkövető
 3. Vakok és gyengén látók
 4. Az én demokráciám
 5. Illegális fakitermelés
 6. Szomszédság
 7. Házi kedvencek tartása
 8. Válaszúton
 9. Körforgás
 10. NBT Akták – Graffiti

Tananyag:

Endrédi Lajos-Pintér Tibor-Veprik Róbert: Zöld járőrként a mindennapokban (Szegedi Vadaspark, 2014.)


Szakirodalom

 1. Desdmon Morris: Az állati jogok szerződése, 1995., Budapest, Európa Könyvkiadó
 2. Kispéter Andrea, Sövényházy Edit: Élménypedagógia, 2018, Szeged, elektronikus tananyag (www.mediatar-szeged.hu oldalról letölthető)
 3. Könczei Réka (szerk.): Fenntartható fejlődési célok oktatása, UNESCO 2017., 2017, Budapest, Eszterházi Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete
 4. Kovács Zsolt: Állatkert a lakásban, 2003, Budapest,
 5. Nagy Irén, Zoopedagógiai hasznoskönyv: 2010, Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert
 6. Nagy Irén-Marcz Éva-Pintér Tibor: Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés, 2003, Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert
 7. Olty Márta: Az állatok nyomorúsága, 2003, Budapest, MAKKABI
 8. Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, 2007, Budapest, Korona Kiadó
 9. Ranschburg Jenő: A kígyó, a béka és a többiek – Miért félünk a “nemszeretem” állatoktól? – In: Nagy Irén-Marcz Éva-Pintér Tibor: Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 2003.
 10. Rodics Katalin: Gyilkos üzlet, KTM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 1995.
 11. Tari Annamária: Z generáció, 2011, Budapest, Tericum Kiadó