Kék tér képzési tematika részletes 2018

 

Kék tér bűnmegelőzési kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés

2018.

Tematika

1. nap
08.00 – 08.45
 1. óra
Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése
A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei
08.45 – 09.30
 1. óra

A bűnmegelőzés legfontosabb területei a mindennapi életünkben

• A pedagógus helye és szerepe a megelőzésben (páros munka)

09.45 – 10.30
 1. óra

Jogi és bűnmegelőzési alapfogalmak, a jogszabályi hierarchia felépülése

• A bűncselekmény fogalma, a bűnösség fogalma, a bűncselekmények kategóriái, a tettesek és részesek meghatározása
• A jogszabályi hierarchia felépülése

10.30 – 11.15
 1. óra

Az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjai és ezek megelőzési lehetőségei

• Diákcsíny vagy bűncselekmény? A büntetőjogi felelősségre vonás kritériumai, a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható főbb szankciók

• Büntetési tételek és a tevékeny megbánás lehetőségei, pártfogó felügyelet

11.15 – 12.00
 1. óra

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése

• A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése, tagjai, működése

• Hitek és tévhitek, tanári szerepek, Titoktartás vagy jelentési kötelezettség? A pedagógus felelőssége

13.00 – 13.45
 1. óra

Generációk jellemzői, generációk gondolkodása

• Generáció elméletek, generációs jellemzők

• A generációs jellemzők feldolgozása kooperatív munkával saját tapasztalatok alapján

• A generációk közötti együttműködés, On-line és off-line személyiség, felelősségvállalás, kulturális veszélyek, káros tartalmak

13:45 – 14:30
 1. óra

Értékrendek változása, a személyiség szerepe és a szociális kompetenciák fejlesztése a bűnmegelőzésben

• Szükségletek hierarchiája, pedagógiai eszközök és tanári magatartásformák a fejlesztendő területek és értékek feltárásában

• Motiváló eszközök és hatások, a Z és az Alfa generáció erősségeinek felhasználása a pedagógia munkában

• Öt érték gyakorlat

14.45 – 15.30
 1. óra

A tanári szerep változása, a bűnmegelőzés módszertana

• A tanári attitűd változásai, szerepfeszültségek és viselkedési formák

• Együttműködés, hatékony kommunikáció, elfogadtatás, motiválás, inspirálás, megerősítés

• Konstruktív pedagógia, tapasztalati tanulás, élménypedagógia, médiapedagógia, A kooperatív tanulás alapelvei

15.30 – 16.15
 1. óra

A kooperatív tanulás szervezése

• Csoportmunka, csoportdinamika, csoportvezetési technikák, csoportalakítás, csoportlétszám

• Munkaszervezés, csoportszervezés, a csoport fejlődése, társas befolyásolás, csoportdinamikai jelenségek

• A mindennapokban megjelenő szerepek, a csoport számára hasznos személyiségek, Belbin teszt

16.15 – 17.00
 1. óra

Az iskolai agresszió formái, a konfliktusok típusai, kezelésének eszközei

Az iskolai konfliktusok eredete (információ alapú, kapcsolati, strukturális, érdek alapú, érték alapú), felismerése

Az iskolai konfliktusok típusai, a kapcsolati és az érték alapú konfliktusok kezelésének lehetőségei

A kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük

Az agresszió forrásainak elemzése


Tematika

 

1. nap
08.00 – 08.45
 1. óra

Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

 • A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei
 • Szerződés
08.45 – 09.15
 1. óra

A bűnmegelőzés legfontosabb területei a mindennapi életünkben

 • A pedagógus helye és szerepe a megelőzésben (páros munka)
 • Titkos barát
09.15 – 09.45
 1. óra

Az élménypedagógia szakmai és módszertani alapjai

 • Az élménypedagógia története, pszichilógiai háttér, fejlesztett készségek
 • Az élménypedagógia tanulási modellje, a tapasztalati tanulás előfeltételei
 • Az élménypedagógia megvalósulási formái, metaforikus élménypedagógia
 • Az élménypedagógiához kapcsolódó tartalmi elemek, mire alkalmas ez a módszer
 • Az élménypedagógiás feladatok jellemzői, a nagyfeladatok működése, biztonsági standard
    Szünet
10.30 – 11.30
 1. óra

Bizalomjátékok

 • A szabadság kapuja
 • Bizalomharang
 • 8-as csomó megtanulása

A nagyfeladatok működése a gyakorlatban

 • Szökés Alcatrazból

 

    Ebédszünet

12.30 –

13.00

 1. óra
Vak kígyó
13.00 – 13.45
 1. óra

Barátkozás „nemszeretem” állatokkal

 • Bátorságpróba a hüllőházban
 • A „nemszeretem” állatoktól való viszolygás pszihológiai háttere
13:45 – 14:30
 1. óra
Reflexió
    Szünet
14.45 – 15.30
 1. óra

8-as csomó

Triangulum

15.30 – 16.15
 1. óra
Labdavivős 2 csoportban
16.15 – 17.00
 1. óra
Savas tó

Eszköz

 • jelenléti ív
 • szembekötő, kordonszalag
 • kis kötelek, labda
 • csoki, kötél, doboz, hosszú kötél


2. nap
08.00 – 08:45
 1. óra

Erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, resztoratív szemlélet az osztályteremben

Az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségei

A közléssorompók, Visszajelzések

Szükségletek, érdekek megfogalmazása

Semleges megfogalmazások gyakorlása

Segítő beszélgetés, konstruktív hallgatás

Asszertivitás és kooperáció

08.45 – 09.30
 1. óra

A Kék tér célja, a NAT által meghatározott nevelési területek célkitűzései

A Kék tér prevenciós munkafüzet és tanári kézikönyv felépítése, a szereplők bemutatása

Hogyan használjuk a „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomagot?

09.45 – 10.30
 1. óra

A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag

Zsaru sztori kockajáték

10.30 – 11.15
 1. óra

A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag

„Lépésről lépésre a biztonságért” társasjáték

11.15 – 12.00
 1. óra

Témakörök feldolgozása 1. Közlekedésbiztonság

KRESZ ismeretek az alsó tagozatban, A legfontosabb jelzőtáblák és jelzések, Jobbkéz-szabály

A gyalogos közlekedés szabályai

A kerékpáros gyermek legfontosabb tudnivalói, a kerékpár kötelező felszerelései, Biztonsági eszközök a közlekedésben

13.00 – 13.45
 1. óra

Témakörök feldolgozása 2.

Káros szenvedélyek, veszélyes szerek

Az egészség megőrzésének fontossága

Az egészségre ártalmas szerek, a függőségek és azok veszélyei

13.45 – 14.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 3.

Felelősségvállalás, az írott és íratlan szabályok, jogszabályok rendszere

Szabályok csoportosítása, Diákcsíny vagy bűncselekmény?

A döntés-kockázatkövetkezmény-felelősség egysége

A cselekmények következményei, Kitől kérhetünk segítséget?

14.45 – 15.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 4.

Konfliktus-erőszak-agresszió, érzelmek kifejezése

A konfliktusok forrásai és megoldási lehetőségei

Az iskolai erőszak leggyakoribb esetei és a megoldási lehetőségek

15.30 – 16.15
 1. óra

Témakörök feldolgozása 5.

A tévézés veszélyei, a tévénézés előnyei és hátrányai

A reklámok hatása, tudatos vásárlás

A tévéműsorok kategorizálására szolgáló piktogramok, korhatárok

16.15 – 17.00
 1. óra

Témakörök feldolgozása 6.

Idegenek, Hogyan viselkedjenek a gyermekek az idegenekkel

Az internetes kommunikáció biztonsági szabályai

Az érintések, távolságtartás, zónatávolságok, Fehérnemű-szabály

A gyermekek biztonságérzetének növelési lehetőségei

3. nap
08.00 – 08:45
 1. óra

Témakörök feldolgozása 7.

Vízbiztonság

A nyár, illetve a vizek veszélyei

Megelőzési feladatok (vízparti vagyonvédelem, biztonságos strandolás)

Vízi járművek és kötelező tartozékok

A jégen való tartózkodás szabályai

08.45 – 09.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 8.

Vagyonvédelem

Hogyan értessük meg a diákokkal, hogy mindenki maga tehet a legtöbbet a biztonságáért?

Vagyonvédelmi eszközök

09.45 – 10.30
 1. óra

Témakörök feldolgozása 9.

Internethasználat

A számítógép és egyéb okos eszközök előnyei/hátrányai

Az internet felépítése, kapcsolódási pontok, eszközök csatlakozása

Közösségi oldalak veszélyei (álprofil, nemkívánt fénykép)

Kiszolgáltatottság/internetbiztonság (jelszavak, vírusok, letöltés, feltöltés jogi háttere)

10.30 – 11.15
 1. óra

Témakörök feldolgozása 10.

Egyedül otthon

Milyen veszélyhelyzetekre kell felkészíteni a gyermeket, ha egyedül maradnak otthon?

11.15 – 12.00
 1. óra

Tervezés és megvalósítás - a bűnmegelőzési oktatás tervezése

A különböző sajátosságokkal bíró csoportok igényeinek megfelelő témák és módszerek kiválasztása

A témák egymásra építése

13.00 – 13.45
 1. óra
Bemutató óra
13.45 – 14.30
 1. óra
A bemutató óra feldolgozása
14.45 – 15.30
 1. óra

Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok

Óratervezési gyakorlat

15.30 – 16.15
 1. óra

Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok

Mikrotanítási gyakorlat

16.15 – 17.00
 1. óra

Összegzés, visszatekintés