Kék tér képzési tájékoztató 2018

 

Kék tér bűnmegelőzési kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés

2018.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A Kék tér a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság általános iskola alsó tagozatos diákjainak kifejlesztett prevenciós programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Kék tér programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A résztvevők megismerkednek a bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a bűnmegelőzési ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreinben az Alfa és a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el.

A továbbképzés első részében (11 óra) a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekkel, valamint a bűnmegelőzés módszertanával és a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozunk a gyermekeket érintő bűncselekményekre koncentrálva. A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők. A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét. A továbbképzés második részében 19 órán keresztül a Kék tér témakörök feldolgozása történik, melynek során alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.

A továbbképzés célja:

A Kék tér a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság általános iskola alsó tagozatos diákjainak kifejlesztett prevenciós programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Kék tér programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására.

A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreinben az Alfa és a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. A résztvevők ismerkedjenek meg a bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a bűnmegelőzési ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Kék tár tananyagra épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a résztvevőket.

Az előírt tartalmi követelmények:

 • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési és bűnmegelőzési tevékenysége során.
 • Ismerje az órák megtartásához szükséges jogi és bűnmegelőzési alapfogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
 • Ismerje az alsó tagozatos gyermekek áldozattá és elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
 • Ismerjen bűnmegelőzési eszközöket és kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti
 • Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzési integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
 • Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.

Tematika

1. nap ELMÉLET GYAKORLAT
 1. 1.Bevezetés
08.00 – 08.45
  1. 1Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése
  nincs 1 óra
 1. 2.A bűnmegelőzési órákat megalapozó ismeretek (jogi és bűnmegelőzési, alapfogalmak, kriminológiai alapismeretek)
08.45 – 09.30 2. óra

2   

 1. 1A bűnmegelőzés legfontosabb területei a mindennapi életünkben

A pedagógus helye és szerepe a megelőzésben

0,5 óra 0,5 óra
09.45 – 10.30 3. óra
 1. 2Jogi és bűnmegelőzési alapfogalmak, a jogszabályi hierarchia felépülése
nincs 1 óra
10.30 – 11.15 4. óra
 1. 3Az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjai és ezek megelőzési lehetőségei
nincs 1 óra
11.15 – 12.00 5. óra
 1. 4A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése
0,5 óra 0,5 óra
 1. 3.A bűnmegelőzés módszertana, szociális kompetenciák fejlesztése
13.00 – 13.45 6. óra
 1. 1Generációk jellemzői, generációk gondolkodása
0,5 óra 0,5 óra
13:45 – 14:30 7. óra
 1. 2Értékrendek változása, a személyiség szerepe és a szociális kompetenciák fejlesztése a bűnmegelőzésben
nincs 1 óra
14.45 – 15.30 8. óra
 1. 3A tanári szerep változása, a bűnmegelőzés módszertana
Konstruktív pedagógia, tapasztalati tanulás, élménypedagógia, médiapedagógia
0,5 óra 0,5 óra
15.30 – 16.15 9. óra
 1. 4A kooperatív tanulás szervezése
Csoportmunka, csoportdinamika, csoportvezetési technikák
0,5 óra 0,5 óra
16.15 – 17.00 10. óra
 1. 5Az iskolai agresszió formái, a konfliktusok típusai, kezelésének eszközei
0,5 óra 0,5 óra
2. nap ELMÉLET GYAKORLAT
08.00 – 08:45 11. óra
 1. 6Erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, resztoratív szemlélet az osztályteremben
nincs 1 óra
 1. 4.A Kék tér témakörök feldolgozása
08.45 – 09.30 12. óra
 1. 1A Kék tér célja, a NAT által meghatározott nevelési területek célkitűzései
A Kék tér prevenciós munkafüzet és tanári kézikönyv felépítése, szereplők bemutatása
1 óra nincs
09.45 – 10.30 13. óra
 1. 2A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag - Zsaru sztori kockajáték
nincs 1 óra
10.30 – 11.15 14. óra
 1. 3A „Kék Tár” elnevezésű prevenciós csomag - „Lépésről lépésre a biztonságért” társasjáték
nincs 1 óra
11.15 – 12.00 15. óra
 1. 4Témakörök feldolgozása 1. Közlekedésbiztonság
nincs 1 óra
13.00 – 13.45 16. óra
 1. 5Témakörök feldolgozása 2. Káros szenvedélyek, veszélyes szerek
nincs 1 óra
13.45 – 14.30 17. óra
 1. 6Témakörök feldolgozása 3. Felelősségvállalás
nincs 1 óra
14.45 – 15.30 18. óra
 1. 7Témakörök feldolgozása 4. Konfliktus-erőszak-agresszió
nincs 1 óra
15.30 – 16.15 19. óra
 1. 8Témakörök feldolgozása 5. A tévézés veszélyei
nincs 1 óra
16.15 – 17.00
  1. 9Témakörök feldolgozása 6. Idegenek
  nincs 1 óra
3. nap ELMÉLET GYAKORLAT
08.00 – 08:45
  1. 10Témakörök feldolgozása 7. Vízbiztonság
  nincs 1 óra
08.45 – 09.30 22. óra
 1. 11Témakörök feldolgozása 8. Vagyonvédelem
nincs 1 óra
09.45 – 10.30 23. óra
 1. 12Témakörök feldolgozása 9. Internethasználat
nincs 1 óra
10.30 – 11.15 24. óra
 1. 13Témakörök feldolgozása 10. Egyedül otthon
nincs 1 óra
 1. 5.Gyakorlatok
11.15 – 12.00 25. óra
  1. 1Tervezés és megvalósítás - a bűnmegelőzési oktatás tervezése
nincs 1 óra
13.00 – 13.45 26. óra
 1. 2Bemutató óra
nincs 1 óra
13.45 – 14.30 27. óra
 1. 3A bemutató óra feldolgozása
nincs 1 óra
14.45 – 15.30 28. óra
 1. 4Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok
nincs 1 óra
15.30 – 16.15 29. óra
 1. 5Tervezés és megvalósítás - bűnmegelőzési óratervezési gyakorlatok
nincs 1 óra
 1. 6.Összegzés
16.15 – 17.00 30. óra
 1. 1Összegzés, visszatekintés
nincs 1 óra

Prevenciós médiatár kisfilmek:

 1. Érintések
 2. A fürdőzés veszélyei
 3. Rablás
 4. Iskolai lopás
 5. Egyedül otthon
 6. Péntek 13. plusz
 7. Körforgás
 8. Selfie
 9. A televíziózás veszélyei
 10. Kerékpáros közlekedés szabályai

Elektronikus tananyag:

Kék tér prevenciós munkafüzet és tanári kézikönyv 2017

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság „Kék tér” elnevezésű, alsó tagozatos tanítók számára összeállított bűn- és baleset-megelőzési prevenciós programja.

http://bulisbiztonsag.hu/kekter oldalról letölthető

(A bejelentkezéshez szükséges jelszó igényelhető a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül)