Sajtóközlemény

Generációk biztonsága

 

Egyesületünk, a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület (a továbbiakban: Bűnmegelőzési Központ) társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, valamint oktatási céllal alakult civil szervezet. Célunk a társadalom tagjainak védelme a bűnözéssel szemben, az áldozattá és elkövetővé válás kockázatának csökkentése. Évek óta sikeresen képzünk bűnmegelőzési szakembereket, átvettük a Szeged és Térsége Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácstól a Prevenciós Médiatár működtetését, és évek óta sikerrel végezzük a hozzá kapcsolódó „Bűnmegelőzés az iskolában” című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezését.

Hiszünk abban, hogy a sikeres bűnmegelőzési tevékenység társadalmi együttműködést igényel. Ennek jegyében pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztériumhoz Generációk biztonsága címmel.

A Bűnmegelőzési Központ a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázati kiírásra készült „Generációk biztonsága” című projekt megvalósítására támogatást nyert.

A támogatás összege: 10 000 000 Ft

A projekt megvalósulásának ideje: 2017. február 01. - 2017. augusztus 31.

Együttműködő partnereink közé tartozik a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság, a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft., a Szegedi Tankerületi Központ és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, emellett több szervezet is segíti a komplex projekt megvalósítást, például az Ágota Alapítvány, valamint a Szertelen-kék Alapítvány.

A projekt alapja a generációk együttműködésének megvalósítása a biztonság érdekében. Együttműködő partnereinkkel közös programokat szervezünk a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése érdekében. A nevelési-oktatási intézményekben, illetve iskolán kívül, a fiatalok által látogatott helyszíneken életkor specifikus programokat szervezünk. Ezzel segítjük a szülői szerepre való felkészülést, a családi élet iránti elköteleződést. A család minden tagja számára közösen látogatható programokat szervezünk, ezzel erősítjük az összetartozást.

Az idősek, az információs társadalomban, sok esetben háttérbe szorulnak, azonban az a tudás és erkölcsi tartás, amelyet képviselnek a fiatalok számára kapaszkodót jelenthet az értékválság leküzdésében, a tartalmas és biztonságos életvitel kialakításában. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a szépkorúak bevonására, aktív szerepvállalásra ösztönözzük az idős generációt, valamit olyan kapcsolatokat alakítunk ki a fiatal korosztállyal, amelyek lehetővé teszik a tapasztalatok és tudás átadását, a generációk összefogását.

A Szegedi Vadaspark együttműködésével lehetőség nyílik a környezettudatosság, a természethez, az állatokhoz fűződő, szeretetre, odafigyelésre épülő viszony fejlesztésére, az élőlények iránti felelősség kialakítására.

A különböző korosztályok sajátosságainak figyelembe vételével a közös élmények összetartó erejét használjuk a bűnmegelőzés és a biztonság megvalósításának érdekében.

A résztvevők megtapasztalhatják az összefogás erejét. A biztonságos jövőt olyan felnövekvő generációval lehet megalapozni, amely megfelelő információkkal rendelkezik a világról, és el tudja helyezni benne önmagát. Célunk, hogy a sikeres bűnmegelőzés érdekében segítsük a felnövekvő nemzedék szocializációját, a jogkövető életmódra nevelést, a tartalmas életcélok megtalálását, a hasznos szabadidő-eltöltést, a szabálykövető magatartás kialakulását. Az elrettentés nem megfelelő módszer a bűnmegelőzésben. Ezért szükséges a mintaadás, olyan programok szervezése, melyek közös kulturális, művészeti és sport tevékenységek által a felnőtt társadalom pozitív részvételét erősítik a fiatalok életében, megteremtik a generációk közötti pozitív mintaadás lehetőségét.

Szeged, 2017. április 03.

Kapcsolattartó: Kispéter Andrea (30/4282-282, kispeter.andrea6 [kukac] gmail.com)

A projektelemek és tevékenységek részletes leírását a melléklet tartalmazza.

 

Melléklet

BM-16-MA-0046 "Generációk biztonsága"

Nyitó rendezvény

A nyitó rendezvényen a lakosság és a sajtó képviselőivel ismertetjük a projekt céljait, tevékenységeit és programjait.

 

 1. 1.Szolgáltató rendőrség

A projektelem elsődleges célja a lakosság minél szélesebb körű bevonása a biztonság megteremtésébe és fenntartásába. Szeretnénk elfogadottabbá tenni azt a nézetet, hogy a biztonság, az élhetőbb közösségek megteremtése és működtetése nem csak rendőrségi feladat. Azzal, hogy a rendőrség minél szélesebb körben igyekszik bevonni a civileket is a biztonságért való közös aktivitásba, azt üzeni, mindenki fontos szereplője ennek az együttműködésnek. A cél a rendőrség és a lakosság partneri viszonyának kialakítása, elmélyítése. A Kék-tér program középpontjában a család védelme áll, melyet minden rendelkezésre álló eszközzel támogatunk (építészeti bűnmegelőzés, tájékoztatás, attitűdformáló programok). A család (szülők, nagyszülők, testvérek) bevonásával megvalósuló programok egymásra épülnek.

 • Kék-tér program

A Kék-tér program kidolgozásával lehetővé szeretnénk tenni az általános iskola alsó tagozatában tanító pedagógusok számára az alapvető prevenciós ismeretek elsajátítását, ezt követően pedig a bűn- és balesetmegelőzési információk alapfokú továbbadásának képességét. A tanító szoros oktató és nevelő, bizalmi kapcsolata a 9-10 éves gyerekekkel lehetővé teszi, hogy olyan témákat dolgozzanak fel, beszéljenek meg játékos formában, amelyek a biztonságos életre nevelve támogatják az áldozattá és elkövetővé válás elkerülésének lehetőségét. Általuk megvalósulhatna a „Kék- tér”, azaz a biztonság tere.

A Kék- tér program az általános iskolák számára szakmailag könnyen befogadható, hisz szorosan kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott nevelési területek közül főleg a „Családi életre nevelés” valamint „A testi és lelki egészségre nevelés” célkitűzéseihez. Ugyanakkor igény szerint a tanítók saját éves tanmenetükbe is beépíthetik különösen a magyar nyelv és irodalom, valamint a környezetismeret órákba, továbbá a délutáni szabadidős tevékenységekbe.

 • Kék-tár néven oktató csomagot állítunk össze

A CSMRFK által két éve kidolgozott „Prevenciós ötlettár (gyakorlati foglalkozásokat tartalmazó munkafüzet)” 10 témát feldolgozó fejlesztő-foglalkoztató tananyagát több élménypedagógiás módszerrel továbbfejlesztjük, és „pilot projektként” bevezetjük a Szegedi Tankerületi Központ (továbbiakban: SZTK) által javasolt mintaiskola negyedik osztályában.

A „Kék- tér” program eszköztára a „Kék- tár” egységdoboz, melynek fontos eleme a zsaru sztori tematikájú kockajáték létrehozása. A társasjáték olyan nagyobb méretű dobókockákból áll, melynek oldalain a rendőrségi munkához, a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységhez kapcsoló ábrák vannak. Az ábrákat a minta iskola diákjai tervezik meg rajzpályázat keretén belül. A kockákat a játékos eldobja és az ábrák tetszőleges sorrendbe rakásával egy sztorit mond el, amibe a saját emlékeit, fantáziáját is beleszőheti, így szinte végtelen számú tanulságos történet állhat össze. A játék a prevenciós ismeretek bővítése mellett a rendőrségi munkát is megismerteti, megszeretteti a gyerekekkel, miközben a kommunikációt is hatékonyan fejleszti.

 • Bűn- baleset megelőzési ismeretek átadása, szemléletformálás

A „Kék-tér” komplex prevenciós csomagot „pilot projektként” bevezetjük az SZTK által javasolt iskola negyedik osztályában. Az új programtematika alapján foglalkozást indítunk a 2016/17-es tanév második felétől, pedagógus végzettségű rendőrtisztek bevonásával, hospitációs lehetőséget biztosítva az intézmény tanítóinak, illetőleg az ifjúságvédelem terén dolgozó rendőröknek.

 • Családi nyílt nap az iskolában

A „Kék- tér” programhoz szorosan kapcsolódva családi nyílt napot tartunk a mintaiskolában, ahol közvetlenül is megszólíthatjuk az iskola valamennyi diákját, azok testvéreit és szüleit egyaránt. Az iskolai rendezvényen prevenciós standot hozunk létre felhasználva a Mobil Vagyonvédelmi Kiállítás valamennyi eszköztárát.

A családi programok segítenek az egymásra találásban, a viselkedési stratégiák módosításában, erősödik a társas támogatás, a tolerancia. A bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatok megoldása a családtagok közötti bizalmat is erősíti, hatalmas élményt jelent egymást segítve eljutni a célhoz, megerősítve az összetartozás érzését.

 • MegelőZoo

Iskolai prevenciós programunk zárásaként a diákok részére MegelőZoo néven a Szegedi Vadasparkban ismeretfelmérő csapatversenyt rendezünk.


 • Élménypedegógia képzés

A későbbiek során bevezetendő „Kék- tér” programban mentori szerepeket vállaló tanítók részére élménypedagógiás tréninget tartunk a Szegedi Vadasparkban.

 • Mobil Vagyonvédelmi Kiállítás

A kiállításon egy lakóház különböző részein megjelennek kép és szöveg formájában azok a biztonságtechnikai megoldások, amelyekkel az otthonok biztonságosabbá tehetők. A megjelenő képeket kiegészíti egy vagyonvédelmi táska olyan ingó- (autó, motor, kerékpár, laptop, telefon stb.) és ingatlanvédelmi eszközökkel, amelyek működésének közvetlen bemutatásával az érdeklődők képet kapnak a vagyonvédelmi technikák gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről.

A kiállítás létrehozásával a megye közösségi színterein: iskolai nyílt napokon, az Ágota közösségi házban, családi és egészségi napokon szeretnénk a családok figyelmét felhívni a vagyonvédelem fontosságára. A Mobil Vagyonvédelmi Kiállítás februártól heti egy alkalommal 2 óra időtartamban az ÁGOTA Kulturális és Közösségi Központban lesz megtalálható. A kiállítás debütálását követően bemutatjuk azt valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén tervezett lakossági fórumokon is. A paravánokat és a megállító információs táblákat eljuttatjuk minden kapitányságra.

 • Sport- és szabadidős rendezvények

Részt veszünk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által hátrányos helyzetű gyerekek részére szervezett rendezvényen. Ezeken a sport- és szabadidős tevékenységeken egyrészt műsorvezetőket biztosítunk a közönség számára, másrészt bemutatjuk a Mobil Vagyonvédelmi Kiállítást és rendőr szakértőkkel személy- és vagyonvédelmi tanácsadást tartunk.

 • Bulis biztonság honlap

A CSMRFK által működtetett sikeres weboldal továbbfejlesztése mind tartalmi, mind arculati szempontból. Az oldalt optimalizáljuk táblagépre és okostelefonra is alkalmazkodva ezzel a gyerekek által leginkább használt elektronikai vívmányok lehetőségeihez, továbbá feltöltjük azokat a segédleteket, formanyomtatványokat, prevenciós tanácsokat, amiket a projekt során a feladatok végrehajtása alkalmával használtunk. Az előbbieken túl minden a „Kék- tér” programhoz csatlakozott iskola kap egy kódot, amit felhasználva a weblapon zárt felületre léphetnek be, és onnan a programhoz tartozó dokumentumok és formanyomtatványok letöltésén túl rendszeres beszámolót adhatnak, és fejlesztő javaslatokkal élhetnek.

 1. 2.Generációk együttműködése a környezettudatosságért – Zöld járőr program folytatása

Élménypedagógiai módszerrel kívánjuk erősíteni az állatokhoz, a természethez fűződő, szeretetre, odafigyelésre épülő viszonyt. A vadasparkok remek helyszínül szolgálnak a szociális kompetenciafejlesztés ezen módszerének, melynek segítségével a résztvevők tudatosan szembesülnek a környezet értékeivel, átélik ezeket, a saját reakciómintáikkal, félelmeikkel, értékeikkel szembesülnek, új magatartásmintákat próbálhatnak és fejleszthetnek ki, valamint gyakorolhatják is azokat. A fejlesztett készségek mellett a programok különböző tartalmakat kapcsolnak a határközeli élményekhez, ezzel olyan mély bevésődést érnek el, amely minden helyzetben előhívható és hasznosítható. Az élménypedagógia összekapcsolása a zoopedagógiával lehetővé teszi, hogy a szabadtéri feladatok végzésére különösen alkalmas környezetben, az élőlények iránti felelősség kialakításával segítsük a bűnmegelőzési célokat. A program az előző években már bizonyította, hogy a résztvevőkben erősödött a környezettudatos magatartás iránti elkötelezettség, ezért minél több új fiatalt és családot szeretnénk bekapcsolni a projektbe.

 • Zöld járőr segédanyagok

A pedagógusok és szülők körében nagyon népszerű Zöld járőr könyvet aktualizáljuk és sokszorosítjuk. Zöld járőr pólót készítünk a Zöld járőr csoportok résztvevőinek, ezzel erősítjük az összetartozás érzését. Zöld járőr mappát adunk a résztvevőknek, amelyet az iskolában is használni tudnak, és megmutathatnak társaiknak, elmondhatják az élményeiket, amelyeket szereztek.

 • Zöld járőr csoportok

A közép- és általános iskolásoknak egyaránt hasznos szakköri foglalkozásokat a jelentkező iskolák, valamint az Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat önként jelentkező gyermekeinek szervezzük. Minden csoport 8 alkalommal 1,5 órában fél óra elméleti és egy óra gyakorlati foglalkozáson vesz részt. Témák: Az erdők, ligetek, parkok életközössége és védelmük, Vizek és vízpartok életközössége és védelmük, Hazai védett élőlények védelme, állatvédelem, A kereskedelem miatt veszélybe került élőlények, Az illegális hulladéklerakás káros következményei, Az épületek graffitivel való károsítása.

 • Zöld graffitik készítése

A Zöld járőr csoportok újrafeldolgozott papírra, speciális festékekkel készíthetnek környezetbarát módon graffitiket kreativitásuk megvalósítása mellett.

 

 • Iskolai Zöld járőr nap

A közös programok segítenek az egymásra találásban, a viselkedési stratégiák módosításában, erősödik a társas támogatás, a tolerancia. A Szegedi Vadasparkban megrendezett Zöld járőr napon a bűnmegelőzéshez és a környezettudatos neveléshez is kapcsolódó feladatokat oldhatnak meg a résztvevők.

 • Zöld járőr tanártovábbképzés

Fél napos időtartamú, azon iskolákban tanító, vagy a nevelőszülőkkel kapcsolatot tartó pedagógusoknak, akik segítenek a Zöld járőr szakkörökbe gyermekeket bekapcsolni.

 1. 3.Legyen a művészet a szenvedélyed!

A művészeti tevékenység fejleszti a személyiségét, lehetőséget teremt az önkifejezésre. Az alkotási folyamat alkalmas arra, hogy befogadják és továbbadják a projekt által közvetített értékeket. Az alkotói folyamat a cselekvésre helyezi a hangsúlyt, a külső és a belső világok összehangolásával, a szerepek megélésével erős érzelmi hatást kelt, amelyen keresztül a nehezen kezelhető problémák is felszínre kerülnek, és új viselkedésminták alakulhatnak ki. Az átélés segít a tudatosítás megerősítésében.

A cél, hogy a résztvevők a művészetpedagógia segítségével alkalmassá váljanak szabadidős alkotótevékenység szervezésére és irányítására. A különböző generációk a művészeti tevékenység által közelebb kerülhetnek egymáshoz, hiszen a nyitott, érzékeny állapot segít egymás megismerésében és elfogadásában is.

 • Jobb agyféltekés rajzolás tanfolyam tanároknak különböző generációk bevonásával

Bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek számára pedagógus akkreditációval rendelkező jobb agyféltekés rajzolás tanfolyamot szervezünk, amelyen részt vehetnek különböző generációkba tartozó, elkötelezett fiatalok és idősek is. A módszer lényege, hogy mindenki tud rajzolni. Az agy jobb féltekéje a kreativitás és a művészeti tevékenységek központja. A gondolkodásra, beszédre, mérésekre, számolásokra épülő, azaz a bal agyfélteke aktivitását kihasználó társadalmunkban nem szánunk időt a jobb agyfélteke fejlesztésére. A módszer megmutatja, hogy valóban mindenki tud rajzolni, így pedig egy új világ, magasabb önértékelés, új hobbi rajzolódik ki. A Jobb agyféltekés rajzolás tanfolyam pedagógus akkreditációja hozzájárul ahhoz, hogy a tanfolyamot elvégzett pedagógusok mindennapi munkájukba beépítve szélesebb körben alkalmazzák a módszert.

 • Kalligráfia tanfolyam különböző generációk bevonásával

A másik művészetpedagógiás projektelem szintén a kompetenciafejlesztésen keresztül éri el hatását. A generációk biztonságát, az erkölcsi tartás kialakítását, az elfogadó magatartást középpontba állító kalligráfia tanfolyamot szervezünk. A kalligráfiához szükséges koncentráció nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb személyiséget eredményez. Keleten a mai napig szellemi útként tekintenek a kalligráfia művelésére. Az ecsetre a test és a tudat erői hatnak, amelyekben ha feszültség van, az azonnal meglátszik az ecsetvonáson. A résztvevők megtanulják, hogyan tudják uralni önmagukat és tisztelni mások erőfeszítéseit. A szépérzék fejlesztésével hozzájárul a környezetére igényes, arra vigyázó fiatalok képzéséhez. Javítja a memóriát, segít a tanulásban, így a tanulási nehézségek és az írási- olvasási rendellenességek ellen is kiválóan használható. Képessé teszi a résztvevőket a magyartól eltérő kultúrák befogadására, erősíti a tolerancia és az elfogadás képességét. A Kalligráfia tanfolyamot a tapasztalok alapján kiegészítettük új ismeretekkel, valamint a tanfolyami alkalmakat is megnöveltük.

 • Generációk találkozása a zene nyelvén

Az idős korosztály és a fiatal generáció kapcsolatának erősítése hatékony eszköze lehet a bűnmegelőzésnek. A közös értékek megmutatásával a bizalmatlanság helyébe a tiszteletet és a figyelmet állíthatjuk. A bűnmegelőzési ismereteket és a zene élményét összekapcsoló találkozókon a fiatalok és a nyugdíjas korosztály közös élményeket és ismereteket szerezhetnek. A program alapját a fiatalok által írt, saját életüket feldolgozó dalok adják, amelyeket szemléletformáló gondolatokkal kötünk össze. A zene által keltett befogadó képes állapotot kihasználva könnyen tudunk kapcsolatot teremteni a résztvevőkkel, arra biztatva az időseket, hogy vigyázzanak önmagukra, mert szükség van rájuk, és azokra a tapasztalatokra, amelyeket átadhatnak a fiataloknak. A szépkorúak találkozhatnak olyan fiatalokkal, akik pozitív viselkedésmintákat mutatnak meg az előadás során. A rendezvények során a fiatalok is megismerkedhetnek a más világszemlélettel, élettapasztalattal rendelkező résztvevőkkel.

Záró rendezvény

A záró rendezvényen bemutatjuk a projekt eredményeit, lehetőséget biztosítunk tapasztalataink átadására, ezzel hosszú távon is hatást tudunk gyakorolni a jó gyakorlatok megvalósítására. Meghirdetjük a „Kék- tér” programot a 2017/18-es tanévre az SZTK tankerületi, valamint az egyházi fenntartású általános iskolák körében. Felkészítő képzést tartunk a jelentkező intézmények tanítói részére. A résztvevőknek átadjuk az „Erdőváros meséi” mesekönyvet, valamint a program bevezetéséhez összeállított, egy internetes kódot is tartalmazó „Kék- tár” egységdobozt is.

IC by THEME